Skip to main content

Hverdagsteknologi

Begrebet forstås her som alle teknologier, der kan støtte mennesker i at udføre ønskede aktiviteter i hverdagen. Det kan være lavteknologi som fx en kniv eller en strømpepåtager eller højteknologiske produkter som en smart phone eller en robot. Teknologi er en omgivelsesmæssig faktor, og for at en teknologi bliver til nytte for den enkelte person, skal den matche de behov, personen har, både hvad angår funktion og udformning, ligesom teknologien skal passe ind i den fysiske og sociale kontekst, hvor den anvendes. Forskningen på feltet retter sig bl.a. mod dette match og mod, hvordan teknologier bedst implementeres hos den enkelte person og i dennes hverdag, samt teknologiernes effekt.