Skip to main content

Aktivitet og deltagelse

Ergoterapi og aktivitetsvidenskab bygger på antagelser om at aktivitet er grundlæggende i menneskeligt liv. Herunder at mennesker skaber et velfungerende og meningsfuldt hverdagsliv i gennem aktivitet og deltagelse i sociale, kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge.  Formålet med ergoterapi er at fremme muligheder for at forebygge eller behandle problemer i forbindelse med aktivitet og deltagelse i hverdagslivet samt at fremme sundhed.  Ergoterapeutisk intervention er relevant, når sygdom, nedsat funktionsevne eller belastende arbejds- og levevilkår griber ind i hverdagslivet på en sådan måde, at det hæmmer, truer eller forhindre udførelse og engagement af nødvendige og ønskede aktiviteter. Forskningen i aktivitet og deltagelse sætter fokus på udforskning, beskrivelse og karakteristik af det enkelte menneskes forudsætninger for aktivitet og deltagelse, hverdagsaktiviteternes art, sammensætning og betydning, de menneskelige og materielle omgivelser og det dynamiske samspil mellem disse faktorer.