Skip to main content

Forskningsformidling

Det har stor betydning for os, at viden og resultater fra den forskning vi bedriver, bliver formidlet til en bred kreds af modtagere. Dette sker ofte via videnskabelige publikationer, populær artikler og foredrag.

Mange af projekterne foregår i ergoterapeutisk og/eller rehabiliteringspraksis, eller har betydning for denne praksis. Kontakten med de sundhedsprofessionelle og især ergoterapeuterne er derfor central i tilrettelæggelsen af projekter.