Program

Konferencens moderator er videnskabsjournalist Lone Frank

Download hele programmet her

 9.30 - 10.00

Registrering & morgenmad

 10.00 - 10.10

Velkomst v/ rektor Henrik Dam

 10.10 – 10.20

Konferencens idé, mål og forventede betydning v/ professor Mogens Hørder, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, og moderator Lone Frank

 10.20 – 10.55

Computerspil giver indsigt i menneskets rolle i den digitale fremtid v/ professor Jacob Sherson, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

www.scienceathome.org præsenterer komplekse forskningsudfordringer i form af computerspil. Foreløbigt har mere end 250.000 mennesker fra hele verden bidraget til at løse problemerne i alt fra kvantefysik til hjerneforskning vha. deres menneskelige intuition. I et tværfagligt samarbejde studeres nu denne enorme kilde af menneskelig kompleks problemløsning for at opnå ny indsigt i hvordan den menneskelige hjerne fungerer og forhåbentlig bruge denne viden til at designe en fremtid baseret på hybrid intelligens, hvor jobs skabes gennem synergien mellem menneskelig og kunstig intelligens.

 10.55 – 11.30

Samskabelse i mindre bysamfund: erfaringer med borgerinddragelse i arkitektur og design forskning v/ lektor Lea Louise Holst Laursen, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Det bebyggede miljø skabes til og med mennesker, hvorfor det forskningsmæssigt er interessant og relevant at indsamle viden omkring metoder og tilgange til at få aktiveret borgerne i udviklingen af deres eget lokalsamfund. Borgerinddragelse i denne sammenhæng handler om borgerne som videnspartner, hvor borgerne bidrager med brugbar viden om et lokalområde, men også om at udvikle og teste metoder til hvorledes borgerne kan involveres i udviklingen af deres lokalsamfund.

 11.30 – 12.30

Workshop-session

I hver workshop præsenteres 2-3 indsendte oplæg. Forskere fra alle videnskabelige discipliner inviteres til at præsentere oplæg, der belyser, hvordan borgere og brugere er inddraget i forskning.

For mere information se konferencens call for abstracts.

 12.30 – 13.30

Frokost

 13.30 – 14.05

Patienter som partnere i dansk sundhedsforskning v/ professor Mogens Hørder, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Patienten i centrum er en bærende værdi for det danske sundhedsvæsen. Blandt initiativerne til virkeliggørelse er at inddrage patienter og pårørende i forskning. Siden ca. 2015 er der kommet mange eksempler på, hvorledes inddragelse finder sted. Både i konkrete forskningsprojekter og som led i udvikling af forskningsstrategier. I oplægget præsenteres eksempler fra en aktuel, national kortlægning af patient- og pårørendeinddragelse i forskning.

 14.05 – 14.40

Borger-dreven social innovation i tværsektorielle samarbejder v/ professor Linda Lundgaard Andersen, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet

Borger-dreven social innovation er et af tidens pejlemærker. I denne tilgang rummes mange store målsætninger og visioner men også vanskeligheder og barrierer. Mange tværsektorielle velfærdsindsatser praktiserer borgerinddragelse i tværsektorielle formater og under forskellige betegnelser: brugerinddragelse, samskabelse, borgerpaneler og partnerskaber. I dette oplæg gives et overblik over disse tendenser, som placeres nationalt og internationalt.

 14.40 – 15.00

Pause

 15.00 – 16.15

Paneldebat

Moderator: Lone Frank

I panelet:

- Jacob Sherson, Aarhus Universitet
- Lea Louise Holst Laursen, Aalborg Universitet
- Mogens Hørder, Syddansk Universitet
- Linda Lundgaard Andersen, Roskilde Universitet

 16.15 – 16.30

Afsluttende opsamling fra dagen v/ moderator Lone Frank