Oplægsholdere

Jacob Sherson

Professor, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Jacob Friis Sherson, Professor MSO ved Institut for Fysik og Astronomi, er oprindeligt experimentel kvantefysiker. Han startede sin karriere med at sætte verdensrekord for kvanteteleportation og er nu ved at bygge en kvantecomputer. I et ukonventionelt forsøg på at finde nye gode løsninger til sit eksperiment etablerede han i 2011 citizen science projektet, ScienceAtHome, hvor et interdisciplinært hold af forskere og udviklere laver computerspil, der indkapsler konkrete forskningsudfordringer. Det første spil, Quantum Moves, er blevet spillet af mere end 250,000 mennesker og første resultater blev i 2016 publiceret i Nature under global bevågenhed fra pressen. Bl.a. skrev LA Times ”Take that AI, video gamers solve quantum physics mystery”.

For at undersøge potentialet i citizen science arbejder hans teams i øjeblikket med spil indenfor matematik, kemi, økonomi, psykologi, og kognitionsforskning. Sidstnævnte er for ham første skridt mod etableringen af en ”social science supercollider”, hvor samfundsfaglige problemer kan undersøges på langt større skala end hidtil muligt. Som første skridt i denne retning lancerede ScienceAtHome i år, Skill Lab, en samling minispil der tilsammen giver en kognitiv profil af spilleren. Projektet har været kørt med DR og indtil videre har 15,000 doneret deres data.
Jacob Friis Sherson har fået tildelt adskillige priser for sit arbejde bl.a. i 2017 den ministerielle forskningskommunikationspris og i 2018 Grundfos-prisen.

Lea Louise Holst Laursen

Lektor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi, Aalborg Universitet

Lea Holst Laursen har siden 2012 været lektor ved Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi, Aalborg Universitet.

Hun er uddannet civilingeniør i Urban Design og har en Ph.d. fra Aalborg Universitet fra 2009. I dag er Lea udover at være forsker og underviser, sektionsleder for sektion for Arkitektur og Urban design.

Leas overordnede forskningsfokus er by- og landskabsudvikling uden for de nationale vækstcentre, hvor fokus er på regionale udvikling, landdistriktsudvikling, differentieret udvikling med fokus på nye byroller og bymønstre, samt arbejdet med metoder til at arbejde med land og by, herunder bl.a. stedbundne-ressourcer som udviklingspotentiale.

I dette arbejde spiller inddragelse af lokalsamfundet en afgørende rolle, således det er muligt kritisk at diskutere det fremtidige bylandskab og dets evne til at tilpasse sig og ændre sig i overensstemmelse med fremtidens behov. Lea har således erfaring fra en række forskningsprojekter omkring inddragelsen af borgere i lokalsamfundsudvikling både i forhold til metoder til inddragelse og i forhold til hvorledes borgere kan involveres i udviklingen af eget lokalsamfund.

Kontakt information:

Lea Holst Laursen
tlf.: 28 56 21 56
e-mail: llhl@create.aau.dk


Mogens Hørder

Professor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Mogens Hørder har siden 2010 været professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Hans forsknings-og udviklingsmæssige hovedinteresse er udvikling, implementering og evaluering af patientinddragelse i forskning. I sin forskning fokuserer Mogens Hørder på de roller som forskeren og patienten har som partnere I forskningsprocessen

Mogens Hørder er leder af et national vidensdelingsdelingsprojekt om patientinddragelse I forskning som belyser patientinddragelse i såvel konkret enkelt projekter som på strategisk niveau

Mogens Hørder har adskillige internationale samarbejdskontakter. Han har planlagt og deltaget I møder og workshops om patientinddragelse i Danmark, England Norge, Irland, Skotland og Holland

Mogens Hørder er speciallæge i klinisk biokemi og var ledende overlæge ved Odense Universitetshospital fra 1978 til 2000

Han blev dr.med. i 1974, var professor I klinisk biokemi fra 1981 til 2005 og var dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet,  fra 1988 til 2008 . Fra 2011 til 2104 var han institutleder ved Psykologisk Institut, Syddansk Universitet.

Kontaktinformation:

Mogens Hørder 
tlf.  60 11 30 59 
e-mail:
Mhorder@health.sdu.dk


Linda Lundgaard Andersen

Professor, Institut for Mennesker og Teknologi, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet

Linda Lundgaard Andersen er professor i læring, evaluering og social innovation. Professor, Ph.d.-skoleleder og co-director, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitetscenter, gæsteprofessor ved Stavanger Universitet og tidligere ved Malmø Universitet. Co-director ved Center for Socialt Entreprenørskab siden 2007.

Siden 1984 ledelse af 30 nationale og internationale forskningsbevillinger heraf 6 forskningsrådsbevillinger fra Danmark, Norge samt flere europæiske EU projekter indenfor COST og Horizon. Leder af Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet og et stort antal phd vejledning og phd bedømmelsesarbejde.

Linda Lundgaard Andersens forskning retter sig mod læring, social innovation og evaluering i velfærdsydelser, demokrati og styringsregimer, psykosocial teori og metode, etnografier og kvalitative analyser af den offentlige sektor, civilsamfundsorganisationer og social- økonomiske virksomheder. Et nyere forskningsområde retter sig mod nyere samarbejdsparadigme: samskabelse og samproduktion som analyseres teoretisk og empirisk i et internationalt, nationalt og nordisk perspektiv med empiriske felter som det boligsociale arbejde og biblioteker som forandringsagenter.