Call for abstracts

Forskere fra alle videnskabelige discipliner inviteres til at præsentere oplæg i workshops, der afholdes som led i konferencen – oplæg med et tema der belyser, hvordan borgere og brugere er inddraget i forskning.

Den tematiske struktur på workshopsessioner vil blive formet med udgangspunkt i de indsendte abstracts.

Abstracts kan bl.a. lægge op til belysning og diskussion af:

  • Forskernes rolle ved bruger/borgerinddragelse – betydningen og værdien af bruger/borgerinddragelse for forskeren og forskningen
  • Brugernes/borgernes roller, kompetencer, perspektiver (diversitet – repræsentativitet)
  • Processer og metoder til bruger/borgerinddragelse
  • Barrierer for og udfordringer ved bruger/borgerinddragelse
  • Forskning i bruger/borgerinddragelse i forskning: Hvad vil vi gerne vide? Hvordan kan der forskes i brugerinddragelse?
  • Eller andre relevante temaer

Deadline for indsendelse af abstracts er torsdag den 10. december 2018.

Abstracts sendes til brugerperspektiver@health.sdu.dk 


Formelle krav

Indsendte abstracts skal indeholde:

-          præsentationens titel

-          navn(e) på oplægholder(e) og email-adresse(r)

-          institution(er)

-          fem nøgleord og et 250-ord abstract.

Abstracts kan forfattes på ét af følgende sprog: dansk, norsk, svensk eller engelsk. Det forventes, at præsentationen holdes på samme sprog som det indsendte abstract.

Præsentationer har en varighed af 15 minutter.