Borgerinddragelse i forskning 2.0 Konference

Fra denne konference kan du tage ny viden med hjem om, hvorfor og hvordan danske forskere arbejder med borger- og brugerinddragelse som led i deres forskning – og hvor udviklingen er på vej hen.

I mere end 25 år har formidling af forskning til borgere været på dagsordenen.

Ambitionen med konferencen er at tage skridtet videre og sætte lys på, hvordan borgere i dag i stigende grad også aktivt inddrages og bidrager til planlægning eller gennemførelse af forskning – inddragelse 2.0.

I tråd med den globale udvikling er borger- og brugerinddragelse i forskning i stigende grad anvendt i Danmark og er aktuelt synliggjort i FORSK2025 som et pejlemærke for dansk forskning:  ”En væsentlig vej til at opnå samfundsmæssig værdiskabelse er gennem forskningssamarbejder, hvor faggrænser krydses, og brugerne inddrages ”.

Den røde tråd i konferencen er at belyse, hvor borgerinddragelse i forskning konkret er anvendt af danske forskere, og hvor udviklingen er på vej hen.

Ved konferencen præsenteres et spektrum af forskningsprojekter med borger- og brugerinddragelse – på tværs af naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora, sundhedsvidenskab og teknik og fra et bredt udsnit af universiteter i Danmark.

Emnet bearbejdes endvidere i tematiserede workshops og i en paneldebat.

Download hele programmet her.

 

Målgruppe:

Konferencen er målrettet forskere – såvel yngre som mere erfarne – samt forskningsinteressenter og medarbejdere i offentlige og private virksomheder, i faglige organisationer, i fonde og politikere m.v.