Skip to main content

Brugerperspektiver

Enhed for Brugerperspektiver

Enhed for Brugerperspektiver fokuserer på at undersøge og forstå brugernes oplevelse af sundhed, sygdom og behandling. Vi forstår brugere som individer, der erfarer, fortolker og handler i forhold til sundhed, sygdom og behandling. Brugere er således bredt forstået og inkluderer eksempelvis patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle, alternative behandlere, administratorer, beslutningstagere og politikere.

Vores formål er at skabe forskningsbaseret viden om brugerperspektiver på sundhed, sygdom og behandling både i og udenfor sundhedsvæsenet. Vi forsker også i sygdommes betydning for dagliglivet og familien, brugerinddragelse i forskning og sundhedsvæsenets organisering.
Vi er interesseret i udvikling af teoretiske forståelser og definitioner af brugerperspektiver samt praktiske og empiriske betydninger af samme.
Centralt i vores forskning er mødet mellem brugere og sundhedsvæsenet, og betydningen af disse møder for brugerne selv, for sundhedspraksis og for den retning sundhedsområdet bevæger sig i.

Vi er en tværfaglig enhed med forskere forankret i antropologi, psykologi og sundhedsvidenskab. Vi anvender et bredt spektrum af forskningsmetoder, som eksempelvis kvalitative metoder (interviews, fokusgrupper, deltagerobservation og diskursanalyser) og vi undersøger brugerinddragelse i forskningsprojekter, ligesom vi anvender surveys eller spørgeskemaundersøgelser (patientrapporterede oplysninger/patient reported outcomes - PRO).

Vores forskning har udgangspunkt i fem tværgående forskningsprogrammer, der centrerer sig omkring: