Skip to main content

WellCo EU-Projekt

Start!

WellCo H2020 EU projektet, som er koordineret af HI-Iberia og finansieret af Europa-Kommissionen under temaet ”Samfundsmæssig udfordring - Personlig medicin”, er netop igangsat ved et kick-off møde, der fandt sted i HI-Iberia’s i hovedkvarter den 4. og 5. december i Madrid.

WellCo udvikler en ny radikal løsning indenfor personlig rådgivning, vejledning og opfølgning af brugere til hjælp for sundere adfærdsmæssige valg, der hjælper dem med at opretholde eller forbedre deres sundhed og trivsel.

Wellco's Virtuelle coach

WellCo’s virtuelle coach vil give anbefalinger til aktiviteter og mål indenfor syv områder: Kognitiv stimulering, fritid og underholdning, støttegrupper, fysisk aktivitet, sundhedstilstand, ernæring og tips. Disse identificerede områder forsøger at dække hele rækken af vigtige aldersrelaterede problemer i dagligdagen, der påvirker trivslen hos mennesker. Udviklingen af WellCo i de følgende 36 måneder gennemføres af et tværfagligt team sammensat af 8 partnere fra 5 forskellige lande:

I de kommende måneder vil projektetudviklingen starte - alle nyheder, publikationer og output fra projektet vil være tilgængelige på den officielle projektwebside www.wellco-project.eu

Dette projekt har modtaget finansiering fra EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under aftale nr. 769765

 

Sidst opdateret: 11.11.2020