Skip to main content

Risikogruppen Odense

Odense Risiko Gruppe (ORG) blev grundlagt for snart 10 år siden. Grundlæggerne, som alle havde en gensidig interesse i medicinsk risikoanalyse og medicinsk risikokommunikation, var Ivar Sønbo Kristiansen, Jørgen Nexøe, Dorte Gyrd-Hansen, og Jesper Bo Nielsen. ORG, der i dag ledes af professor Jesper Bo Nielsen, fungerer som et dynamisk og åbent netværk af forskere indenfor sundhedsvidenskab, sundhedsøkonomi, psykologi og sundhedsfremme. Udover danske medlemmer tæller gruppen også medlemmer fra Norge, England (Wales), England og USA.

I ORG er forskning i medicinsk risikokommunikation koncentreret om lægers medicinske beslutninger, der baseres på interaktioner med patienter og sundhedsmyndigheder.

ORG’s forskning handler om:

  • at forstå og kommunikere risiko og risikoreduktion i forbindelse med kroniske sygdomsforløb, herunder årsager og behandlingsmuligheder
  • hvordan læger og lægfolk forstå information om at gribe ind for at bremse kroniske sygdomsforløb og reducere risikoen for uheldige sundhedsvirkninger
  • hvordan information om risiko kan gøres forståelige for beslutningstagerne
  • den monetære værdi af sundhedsmæssige forbedringer risikoreduktion

Kort sagt er målet at hjælpe patienter og læger til at kunne træffe velbegrundede og afbalancerede beslutninger, der maksimerer det ønskede resultat og minimerer de uønskede resultater.

Som metode har vi ofte benyttet respondenter / informanter, patienter, GPS eller et repræsentativt udsnit af den almindelige befolkning, der har medvirket ved: 

  • spørgeskemaer
  • personlige interviews
  • spørgeundersøgelser på internettet
  • forsøg med discrete choicer

Fremadrettet planlægges flere undersøgelser, der vedrører de kliniske beslutninger, der tages af patienter og læger, hvor fokus er på præmisserne for en god fælles beslutningstagning. Derudover er der planer om at benytte en receptdatabase, der i forvejen huses på Instituttet (link), til at undersøge overholdelsen af den foreskrevne behandling

Gruppen publicerer løbende indenfor medicinsk risikoanalyse og medicinsk risikokommunikation og har til hensigt at være til stede på internationale møde og konference inden for dette område.

ORG tæller følgende forskere:

 

Posters

Formidling af risiko for kardiovaskulær sygdom 

Determinants for rejecting a preventive treatment against heart disease

Visual Risk Communication Based on a Dynamic Decision Aid - The DANY project 

Sidst opdateret: 19.08.2022