Skip to main content

Netværk af Yngre Forskere i Cancerrelateret Sundhedstjenesteforskning

NYFCAS står for Netværk af Yngre Forskere i Cancerrelateret Sundhedstjenesteforskning, og består primært af medlemmer fra de tre almenmedicinske forskningsmiljøer i Danmark. Netværket har eksisteret siden 2007, og har siden fungeret som en interessegruppe under DAFKO (Dansk Forskerskole for Klinisk Onkologi) med 1-2 årlige møder. De seneste år har der været afholdt 1 årligt møde, der da har været et heldagsarrangement med mulighed for yderligere netværksdannelse om aftenen i forbindelse med en middag. Medlemmerne arbejder alle indenfor sundhedstjeneste området af kræftforskningen, og emnerne spænder bredt fra symptomer på kræft, diagnostik, rehabilitering, til den praktiserende læges rolle og handlemønstre i forhold til patienter med kræft.

For nærmere information kontakt: 
Formand for NYFCAS: Sandra Elnegaard, Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, mail: selnegaard@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 11.11.2020