Kolik

Spædbørnskolik er en tilstand hvor et i øvrigt rask barn græder mere end tre timer i døgnet. Kiropraktorerne har gode erfaringer med at behandle spædbørn og forældrene efterspørger behandlingen. Hvert år behandles op mod 12.000 børn under 1 år i danske kiropraktiske klinikker og en stor del af disse pga. kolik. Der mangler dog videnskabeligt belæg for at behandlingen virker.

 

Dette forskningsprojekt sætter fokus herpå ved i et lodtrækningsstudie at undersøge effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik. Projektet er for familier Fyn, hvor spædbørn i alderen 2-14 uger med symptomer på kolik kan komme i betragtning til at deltage i forsøget. Der skal indgå 200 børn i undersøgelsen. Projektet forventes indtil videre at rekruttere familier frem til midt i 2019.

Projektet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet.

Læs mere om projektet ved at klikke på de forskellige bjælker til højre eller kontakt daglig projektleder læge, Ph.d. Lise Vilstrup Holm (se under kontakt).

Forældre
Fagpersoner
Kiropraktorer
Kontakt
Publikationer
Videoer