Indsatser til fremme af aktivitet og deltagelse

Ergoterapeutiske indsatser er i udgangspunktet rettet mod at fremme menneskers mulighed for at deltage i aktivitet, som den enkelte finde relevant og meningsfuld. De ergoterapeutiske indsatser kan have karakter af forebyggelse og sundhedsfremme, behandling, rehabilitering, habilitering og palliation og relaterer sig til hverdagen. Igennem aktivitets-baserede indsatser kan ergoterapeuten fokusere på at personen generhverver aktivitetsformåen eller lærer at kompensere, således at deltagelse i aktivitet bliver muligt.

Gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af effektstudier arbejdes der med at tilvejebringe evidens for ergoterapeutiske aktivitetsbaserede indsatser.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies