Spørgsmål og svar

Hvordan finder jeg hjemmesiden www.datafabrikken.dk

Svar:

Klik på linket herover. Hvis du selv indtaster navnet på hjemmesiden, er det vigtigt at indtaste www.datafabrikken.dk i adressefeltet, og ikke i søgefeltet (fx. google)

Nedenstående er det korrekte skærmbillede- ved indtastning af respondentnøglen, kommer man frem til spørgeskemaet. 

survey 

 

Hvorfor kommer jeg ind på på denne hjemmeside? 

Svar:

Du er inde på den rigtige side. SurveyXact er blot den brugerflade hvorpå spørgeskemaet er designet.

 

 

 

Hvordan indtaster jeg min respondentnøgle?

Svar:

Du går ind på hjemmesiden www.datafabrikken.dk  Du finder din respondentnøgle i velkomstbrevet og indtaster den 12-cifrede kode i dette felt:

 

Det har ingen betydning, om du skriver med store eller små bogstaver. Det har heller ingen betydning, om du skriver mellemrumstegnet ” – ”, der står i respondentnøglen, men alle bogstaver og tal skal indtastes.

 

 

 

Hvorfor laver I denne undersøgelse?

Svar: 

Når læger møder patienter, knytter vi ofte deres symptomer til en mulig sygdom. Men vi ved meget lidt om, hvor udbredte de samme symptomer er i resten af befolkningen, hvordan folk tolker symptomer, og ikke mindst hvordan de beslutter sig for, hvad de skal stille op med dem.

Den Danske Symptom Kohorte skal derfor belyse, hvilke former for ubehag og symptomer, der er mest udbredte hos danskerne, og hvordan de reagerer på dem.

Ved en lang række alvorlige sygdomme, er det afgørende, at patienterne behandles så hurtigt som muligt, og derfor vil vi gerne undersøge, hvilke barrierer, der kan afholde folk fra at henvende sig til lægen.

I andre situationer vil det være helt fornuftigt, at folk ikke søger læge. Vi vil derfor gerne vide, hvor lang tid folk går med symptomer, inden de søger læge, samt hvornår og hvordan de beslutter at opsøge lægen. Måske forbinder de slet ikke symptomerne med mulige tegn på sygdom, måske trækker de beslutningen i håb om, at symptomerne forsvinder igen, eller måske har de brug for, at andre skal tilskynde dem til at gå til læge.

Med denne undersøgelse får vi større indsigt i de overvejelser, der ligger til grund for, hvorfor nogle personer vælger at gå til læge og andre ikke gør.

 

 

 

 

Hvorfor kan jeg ikke logge ind med min respondentnøgle?

Svar:

Ofte kan det skyldes, at 5-tallet og bogstavet S ligner meget hinanden. Vær opmærksom på, om du evt. har byttet rundt på disse.
Det har ingen betydning, om du skriver med store eller små bogstaver. Det har heller ingen betydning, om du skriver mellemrumstegnet ” – ”, der står i respondentnøglen, men alle bogstaver og tal skal indtastes.

 

 

 

Hvorfor godkender systemet ikke mine svar?

Svar:

De fleste steder i skemaet skal du svare ved at klikke med musen på det valgte svar. Herefter vil du kunne se en markering i feltet. Enkelte steder i skemaet skal du svare med tal. Her er det vigtigt at skrive tal og ikke bogstaver, f.eks. 12 og ikke tolv.

Hvis du mangler at besvare et spørgsmål, eller hvis du skriver tal med bogstaver vil systemet ikke godtage dit svar og du vil derfor ikke kunne fortsætte besvarelsen. Der vil være en rød markering ud for det spørgsmål du mangler at besvare.

 

 

 

Hvorfor er der en rød markering * på skærmen?

Svar:

Den røde markering betyder at du mangler at besvare et spørgsmål eller at du har angivet et tal som ikke er muligt at angive i den svarkategori, f.eks.
”Hvad er din alder? ”   Svar: 999 år* (dette er ikke fysisk muligt).

Dette kan også skyldes, at du har skrevet tal med bogstaver i stedet for tal, f.eks. tolv i stedet for 12, eller at du har klikket i svarmuligheden "andet", men ikke har skrevet et svar i tekstfeltet. 

 

 

 

Kan jeg udfylde spørgeskemaet via Iphone, Ipad eller anden tablet?

Svar:
Ja, det kan du

 

 

 

Hvor lang tid vil det tage at udfylde skemaet?

Svar:

Skemaet kan udfyldes på 20-30 minutter. Hvis du bliver afbrudt, kan du gå ud af undersøgelsen og senere vende tilbage og gøre det færdigt. Systemet gemmer dine svar, du skal blot bladre frem til der hvor du stoppede.

Når du har trykket "afslut" efter det sidste spørgsmål, lukkes besvarelsen, og du kan herefter ikke gå ind i din besvarelse igen.

 

 

 

Hvornår er sidste frist for at deltage?  

Svar: 
Undersøgelsen er åben frem til november 2012, men en rykkerprocedure vil betyde, at du får en reminder efter ca. 14 dage. Hvis du ikke har mulighed for at udfylde skemaet inden 14 dage, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 29714424, alle hverdage kl 10-15, samt kl. 19-21. Du kan også skrive en mail til dask@health.sdu.dk. I så fald vil vi sørge for, at du ikke bliver rykket unødigt.

 

 

 

Hvordan er jeg blevet udtrukket til undersøgelsen? 

Svar: 

Udvælgelsen er sket på baggrund af et tilfældigt udtræk fra folkeregistret. Vi har i forbindelse med denne undersøgelse udtrukket 100.000 deltagere fuldstændigt tilfældigt. 

 

 

 

Jeg kan ikke svare på de her spørgsmål, de passer slet ikke på mig? 

Svar: 

Der er tale om en helt bred undersøgelse af sundheden og sygdomsudviklingen i befolkningen. Du kan også svare på spørgsmålene, selvom du føler dig helt rask og ikke har nogen symptomer fra kroppen.

Hvis der er spørgsmål der ikke giver mening for dig, skal du blot svare så godt du kan. Til sidst i spørgeskemaet er der et felt, hvor du kan notere eventuelle tilføjelser.  

 

 

 

Hvor og hvornår kan man se resultaterne?

Svar: 
Resultaterne ventes at være til rådighed på www.sdu.dk/dask fra udgangen af 2012. Resultaterne vil ligeledes blive brugt i videnskabelige tidsskrifter.  

 

 

 

Må min ægtefælle udfylde skemaet for mig?

Svar: 
 
Nej desværre. Det er vigtigt at den rigtige person udfylder skemaet. Din ægtefælle eller andre må naturligvis gerne hjælpe med udfyldelsen, men det skal være dine svar.

 

 

 

Kan jeg få tilsendt spørgeskemaet fysisk?

Svar: 
Nej, undersøgelsen gennemføres kun via internettet. Har du ikke adgang til computer, og er interesseret i at deltage, kan du kontakte os på tlf: 29714424 alle hverdage kl. 10-15, samt kl. 19-21. Vi kan da være behjælpelige med at udfylde spørgeskemaet.

 

 

 

Hvad står DaSK for?

Svar: 
DaSK står for Den Danske Symptom Kohorte og udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet i Odense. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet.  

 

 

 

Skal jeg være bosiddende i Danmark for at deltage i undersøgelsen?

Svar: 
Ja, det skal du. Hvis du bor i udlandet, må du meget gerne kontakte os på tlf. 29714424 alle hverdage kl 10-15 samt 19-21, eller på mail dask@health.sdu.dk, så vi ikke rykker dig unødigt for en besvarelse.

 

 

 

Hvad betyder det, at mine svar må bruges i forskningsmæssig sammenhæng, og at der må indhentes oplysninger fra sundhedsregistre og patientjournaler til forskningsbrug?

Svar: 

I forbindelse med analysearbejdet, vil der med din tilladelse, være mulighed for at hente oplysninger fra sundhedsregistre og patientjournaler hos den praktiserende læge, speciallæger eller sygehus.

Fra patientjournaler kan der fx. være tale om undersøgelsesresultater og behandlingsformer.

Oplysningerne skal bruges til at undersøge sammenhængen mellem symptomoplevelse og sygdomsudvikling. Dette vil bidrage til ny viden om sygdomsforebyggelse, -opsporing og behandling.

De indsamlede data i undersøgelsen anonymiseres, dvs. at alle deltagere tildeles en anonym kode, der bruges under al databehandling. Når du svarer på spørgeskemaet, bliver dine svar koblet sammen med denne kode.

Det vil således ikke være muligt at gå tilbage og identificere enkeltpersoner.

Der er helt frivilligt at deltage, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Alle indkomne oplysninger, vil udelukkende blive anvendt i videnskabeligt øjemed. Enhver offentliggørelse af af oplysninger, vil ske i en form, hvor oplysningerne ikke kan henføres til enkeltpersoner.

Undersøgelsen er godkendt af Datatilsynet, Videnskabsetisk Komite og Sundhedsstyrelsen. Den er således i overensstemmelse med gældende juridiske og etiske regler.

 

 

 

Har du problemer med at åbne spørgeskemaet, er gået i stå undervejs, eller andre spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os:

 

Tlf: 29714424 Hverdage kl. 10-15, samt kl. 19-21 

Mail: dask@health.sdu.dk