Skip to main content

Ph.d.-afhandlinger

Ph.d.-forsvar 2019:

Traffic accidents, falls, and clinical management of hip fractures among people with dementia  
Jindong Ding Petersen

Epidemiological approaches towards describing treatment and course of COPD in the general population  
Mette Reilev

Targeting and uptake of stepwise approaches to prevent chronic disease in the Danish primary care sector – a cross sectional analysis of three interventions  
Lars Bruun Larsen

Ph.d.-forsvar 2018:

Vågen under respiratorbehandling. En kvalitativ undersøgelse af patienters og sygeplejerskers oplevelser, handlinger og interaktion, når patienten er vågen og respiratorbehandles uden sedation på intensiv afdeling
Eva  Ann Lærkner 

Ergoterapi til personer der lever med kroniske tilstande - Udvikling og gennemførbarhed af ABLE programmet 
Kristina Tomra Nielsen

Beliefs and values of Danish physicians - And  implications for Clinical practice
Christian Balslev van Randwijk

Betydning af socioøkonomiske og geografiske forhold for adgang til behandling af depression i Danmark
Aake Packness

Long-term Lifestyle Behavioural Support Intervention and Ehealth Applications (LIVA)
Carl J. Brandt

En god kræft? Antropologiske perspektiver på livmoderkræft og accelererede patientforløb
Anne Sidenius

Medical engagement in general practice – a questionnaire and register-based study
Peder Ahnfeldt-Mollerup

Effekt af ”Bedre hverdag med kræft” til personer med fremskreden kræft i eget hjem: en aktivitetsfokuseret og aktivitetsbaseret intervention
Marc Sampedro Pilegaard

Ph.d.-forsvar 2017:

Forming the self in daily life at home when living with advanced cancer
Jesper Larsen Mærsk

Deltagelse i hverdagsaktivitet og livskvalitet for personer som lever med fremskreden kræft I eget hjem
Hanne Peoples

Follow-up of early stage endometrial cancer – A valuable medical intervention or a dispensable force of habit?
Mette Moustgaard Jeppesen

Symptomopleveler i den almene befolkning – determinanter for lægesøgning
Sandra Elnegaard

Opgaveflytning i almen praksis
Helle Riisgaard

Ph.d.-forsvar 2016:

Implementering af evidensbaseret viden i almen praksis – et interview-, spørgeskema- og registerbaseret studie
Jette Videbæk Le

Analyser af sammenhænge mellem lægers og patienters holdning til risiko og patienters compliance med statiner – et interview-, spørgeskema og registerbaseret studie
Benedicte Marie Lind Barfoed

Self-Efficacy and Rehabilitation of Patients with Fibromyalgia

Marianne Uggen Rasmussen

Traumatic Childbirth from the Perspective of the Healthcare Professional
Katja Schrøder

Development and Validation of Scales and Questionnaire for the Monitoring and Evaluation of Danes’ UV exposure as a Scientific Tool to reduce the Prevalence of Skin Cancer
Brian Køster

Udvikling og evaluering af et program med fokus på strategier for tilpasning

Cecilie von Bülow

Gynækologiske alarmsymptomer i den almene befolkning – Prævalenser, kontakt til speciallæge og diagnoser

Kirubakaran Balasubramaniam

Udskrivning af mavesyrehæmmende medicin i almen praksis
Peter Fentz Haastrup

Ph.d.-forsvar 2015:

Kan interaktiv Multi-Criteria Decision Analysis-(MCDA)baseret beslutningsstøtte bidrage til bedre beslutningskvalitet og concordance i kronisk sygdom?
Related papers with 5 publications
Mette Kjer Kaltoft

Epidemiologiske studier af gastrointestinale symptomer og canceralarmsymptomer i Danmark – en populationsbaseret undersøgelse

Sanne Preus Hatting (Sanne Rasmussen)

Fælles Kræfter - En undersøgelse af par, der lever med brystkræft: et populationsbaseret kohortestudie
Nina Rottmann

Generisk substitution, patientrelaterede faktorer og non-komplians
Jette Østergaard Rathe

Moderskab, tro og eksistens – eksistentiel meningsdannelse hos danske førstegangsmødre
Christina Prinds

Hand in Hand. Psychological attachment-oriented intervention for breast cancer patients and partners in the early treatment phase. A randomised controlled trial
Anne Nicolaisen

Øreproblemer hos førskolebørn fulgt hos praktiserende læger. Fokus på livskvalitet og familiens belastning af sygdommen
Christina Trankjær Ryborg

Rehabilitering blandt kvinder med gynækologisk kræft: Målformulering, personlig tilknytning og livskvalitet
Kamila Adellund Holt

I dødens nærvær – En kvalitativ undersøgelse af, hvordan patienter på hospice og deres pårørende forholder sig til eksistentielle aspekter af livet tæt på døden
Lene Moestrup

Ph.d.-forsvar 2014:

Cancer alarm symptoms and healthcare-seeking behaviour in the general population
Rikke Pilsgaard Svendsen

Sociale faktorers betydning for kræftpatienters rehabilitering
Lise Vilstrup Holm

Analyse af sammenhængen mellem struktur og social kapital i almen praksis

Sanne Lykke Lundstrøm

Ergoterapi til kræftpatienter – et randomiseret kontrolleret studie
Line Lindahl (Line Lindahl-Jacobsen)

Sammenhænge mellem social kapital, organisation og behandlingskvalitet af kronisk sygdom
Betydningen af social kapital og organisation i almen praksis og sygehusvæsnet belyst ved spørgeskema- og registerundersøgelser belyst ved spørgeskema- og registerundersøgelser

Thomas Bøllingtoft Knudsen

How postgraduate medical education can facilitate the development of medical expertise from newly graduated doctors to experienced medical specialists
Niels Kristian Kjær

Ph.d.-forsvar 2013:

Funktionel Colonsygdom. Udredning og behandling i almen praksis
Luise Mølenberg Begtrup

Forhøjet blodtryk i almen praksis: Læge- og patientrelaterede faktorer associeret med reguleringen af forhøjet blodtryk for patienter behandlet i almen praksis i Danmark
Maja Skov Paulsen

COPD hospitalisations in Denmark 2002 – 2009: Factors influencing the incidence, prevalence, and lifetime risk
Jesper Lykkegaard

Kræftpatienters rehabilitering i et sammenhængende sundhedsvæsen, et randomiseret, kontrolleret studie

Stinne Holm Bergholdt

Monitorering og behandling af kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) i almen praksis - et registerstudie

Mette Koefoed

Risikokommunikation ved primær forebyggelse af hjerte- og kredsløbssygdom: betydning af information på patienters valg af,  vedholdenhed og tilfredshed med behandling med kolesterolsænkede medicin
Charlotte Gry Harmsen

Ph.d.-forsvar 2012:

Analyse af diagnostiske forløb for kvinder med underlivskræft: Aktivitetskæder, beslutningsprocesser, spildtid, ansvarsskift og andre organisatoriske problemer
Mai Partridge Vandborg

Om at leve med og håndtere en kræftsygdom: et litteraturstudie af danske bog-publicerede kræftfortællinger - med særligt fokus på eksistentielle og æstetiske aspekter
Nina Henriksen

Identifikation og analyse af kvalitetsproblemer i diagnostik og behandling af luftvejsfunktioner i almen praksis i udvalgte lande
Malene Plejdrup Hansen

Organiseringen af almen praksis i Danmark og principal-agent relationen
Line Bjørnskov Pedersen

 

Ph.d.-forsvar 2011:

Patient-, general practitioner-, and process factors in decisions of the Danish Patient Complaints Board
Søren Fryd Birkeland

  

Ph.d.-forsvar 2010:

Narrativ fleksibilitet i sygdomsforløb med kræft: kræftpatienters fortællinger om etableret og alternativ behandling
Anita Ulrich 

Ph.d.-forsvar 2007:

Patientperspektivet i det postmoderne. Strategier og udveksling af erfaringer i en online-support gruppe
Kjeld Bruun-Jensen

Ph.d.-forsvar 2005:

Communication among mental health nurses: a field study of mental health nursing practices 
Niels Buus