Skip to main content

Ph.d.-projekter

Antibiotikaudskrivning i dansk almen praksis: Determinanter for variation i anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og ordinationsmønstre

Rikke Vognbjerg Sydenham

 

Coping blandt patienter med funktionelle lidelser

Isabella Raasthøj

 

Ergoterapeutisk livsstilsintervention til patienter med kroniske non-maligne smerter - et randomiseret kontrolleret forsøg

Svetlana Solgaard Nielsen

 

Ergoterapi til personer der lever med kroniske tilstande – effekt og procesevaluering af ABLE programmet

Vita Hagelskjær 

 

Indflydelse af lægers religiøse tro, spiritualitet eller ateisme i læge-patient-relationen – et internationalt komparativt studie

Alex Kappel Kørup 

 

Opsporing af sårbare gravide i almen praksis

Louise Brygger Venø

 

Overlevende efter hjertestop: Psykosociale, eksistentielle og åndelige behov samt nærdødsoplevelser
Tobias Kvist Stripp

 

Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog -En undersøgelse, der belyser effekten af styrket samarbejde mellem sundhedsprofessionelle til mennesker i kemoterapi behandling

Theis Bitz Trabjerg

 

Praktiserende læger i kvalitetsklynger. En kombineret kvalitativ og kvantitativ studie af betydningen og virkningerne af klyngearbejdet
Maria Bundgaard

 

Smerter og skader relateret til fysisk aktivitet blandt 10-17-årige danske skolebørn
Charlotte Raadkjær Lykkegaard

 

Statins in the oldest old: clinical effectiveness and approaches to shared decision making

Wade Thomson 

 

Anders Elkær Jensen

Christina Jessen-Winge

Karsten Flemming Thomsen