Skip to main content

Alle projekter

 

Den Danske Symptom Kohorte (DaSK)

Den Danske Symptom Kohorte (DaSK)

Udgår fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense, Syddansk Universitet og foregår i samarbejde mellem Syddansk Universitet og Aarhus Universitet Formålet med undersøgelsen er at beskrive forekomsten af en række fornemmelser, oplevelser, symptomer og ubehag fra kroppen i den danske befolkning.

Undersøgelsen gennemføres som en internet-baseret spørgeskemaundersøgelse til 100.000 tilfældigt udtrukne voksne i den danske befolkning. Udvælgelsen er sket på baggrund af et helt tilfældigt udtræk fra Folkeregistret.

Undersøgelsen er en del af projektporteføljen ved Center for Forskning i Cancer-diagnostik i praksis (CaP) og skal danne baggrund for en række studier til belysning af sammenhænge mellem symptomoplevelser, fortolkning og lægesøgning.

Læs mere om Den Danske Symptom Kohorte (DaSK)

 

Partnership project (PSP)

Partnership Project (PSP)

Undersøgelsen skal vise, om det styrker patientbehandlingen at bringe patienten sammen med sin praktiserende læge og onkolog via en fælles videosamtale. Samtalen giver bl.a. mulighed for at klarlægge behandlingsforløbet, ansvar og rollefordeling lægerne imellem.

Læse mere om Partnership Project (PSP)

Akkreditering i almen praksis - et forskningsprojekt (AKIAP)

 

Antibiotikaudskrivning i dansk almen praksis: Determinanter for variation i anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og ordinationsmønstre

 

Behandling med mavesårsmedicin i almen praksis

 

Coping blandt patienter med funktionelle lidelser

 

Determinants of successful implementation of selective prevention of cardio-metabolic disease across Europe (SPIMEU)

 

Effekten af kiropraktisk behandling af spædbarnskolik: et enkeltblindet, randomiseret, kontrolleret studie

 

Ergoterapeutisk livsstilsintervention til patienter med kroniske non-maligne smerter - et randomiseret kontrolleret forsøg

 

Ergoterapi til personer der lever med kroniske tilstande – effekt og procesevaluering af ABLE programmet

 

Gynækologiske alarmsymptomer i den generelle befolkning – er bekymring en væsentlig prædiktor for lægesøgning og diagnostik af sygdom?

 

Indflydelse af lægers religiøse tro, spiritualitet eller ateisme i læge-patient-relationen – et internationalt komparativt studie

 

Opsporing af sårbare gravide i almen praksis

 

Overlevende efter hjertestop: Psykosociale, eksistentielle og åndelige behov samt nærdødsoplevelser

 

Partnership projektet: Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog -En undersøgelse, der belyser effekten af styrket samarbejde mellem sundhedsprofessionelle til mennesker i kemoterapi behandling

 

Praktiserende læger i kvalitetsklynger. En kombineret kvalitativ og kvantitativ studie af betydningen og virkningerne af klyngearbejdet

 

Smerter og skader relateret til fysisk aktivitet blandt 10-17-årige danske skolebørn

 

Statins in the oldest old: clinical effectiveness and approaches to shared decision making

 

Udbredte smerter og multiple fysiske symptomer - Evidensbaseret tidlig diagnose og forebyggelse af iatrogen skade