Skip to main content

Forskningsenheden for Almen Praksis deltog igen i 2016 på Praksisdag Syd med posters og informationsmateriale om igangværende projekter. Post doc, Mag.art. Elisabeth Hvidt og Adjunkt, praktiserende læge Jesper Lykkegaard fortæller om Forskningsenheden for Almen Praksis' projekter

Sidst opdateret: 01.04.2019