Skip to main content
Forskningsenheden for Almen Praksis deltog igen i 2016 på Praksisdag Syd med posters og informationsmateriale om igangværende projekter. Post doc, Mag.art. Elisabeth Hvidt og Adjunkt, praktiserende læge Jesper Lykkegaard fortæller om Forskningsenheden for Almen Praksis' projekter