Skip to main content

Om forskningsenheden for almen praksis

Forskningsenhedens fremmeste mål er at bidrage til forbedring og udvikling af sundheden for patienter i sundhedsvæsenet med særligt fokus på indsatsen i og omkring almen praksis.
Enheden huser et tværvidenskabeligt miljø med forskningssamarbejde mellem almen medicin, psykologi, teologi, religionssociologi, antropologi, risikokommunikation, statistik, sundhedsøkonomi, ergoterapi, sygepleje, jordemodervidenskab, medievidenskab og folkesundhedsvidenskab. I det tværdisciplinære arbejde betjener vi os således af flere metoder såvel inden for kvantitativ som kvalitativ forskning.

 
Uddannelse 

En kerne i vores uddannelsesaktiviteter er uddannelsen af master- og ph.d.-studerende. Derudover varetager vi undervisning på en række sundhedsfaglige bachelor- og kandidatuddannelser på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet og på Forskningstræning på speciallægeuddannelsen i almen medicin.
 

Organisation og samarbejde

Forskningsenheden er dannet i et samarbejde mellem Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, og en ekstern forskningsenhed finansieret af Forskningsfonden for Almen Praksis. Audit Projekt Odense (APO) er en del af Forskningsenheden.

 

Region Syddanmarks kvalitetsudviklingskonsulenter,  Specialeuddannelsen i almen medicin og  Kvalitet i Almen Praksis (KiAP)  er placeret i samme hus som Forskningsenheden. Enheden samarbejder desuden med Forskningsenhederne for almen praksis i København, Aarhus og Aalborg.

 

 

 

Sidst opdateret: 01.11.2021