Skip to main content

Professor Jens Søndergaard får tildelt ”Generalkonsul Ernst Carlsens Fond – Ærespris 2018”

Professor og forskningsleder ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Syddansk Universitet, Jens Søndergaard, modtager årets ærespris fra Generalkonsul Ernst Carlsens Fond. Prisen tildeles hvert år danske videnskabsmænd, læger og andre, der yder en bemærkelsesværdig indsats ved at forske i og behandle sygdomme.

Den 54-årige professor og forskningsleder får prisen for sin store indsats inden for forskning i det nære sundhedsvæsen og almen praksis. Jens Søndergaard er speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi. Prisen blev den 28. maj 2018 overrakt af Andreas Rudkjøbing, der ud over at være formand for fonden også er formand for Lægeforeningen.Foto: Lægeforeningen

Årets modtager af æresprisen fra Generalkonsul Ernst Carlsens Fond er professor Jens Søndergaard (i midten). Her flankeret af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen (til venstre) og professor Jakob Kragstrup (til højre), som sammen motiverede og overrakte æresprisen.

Om Generalkonsul Ernst Carlsens Fond:

Overordnet har fonden to formål. Først og fremmest uddeler fonden ærespriser til danske videnskabsmænd, læger og andre inden for forskning. Dernæst er formålet at stille et beløb til rådighed for universiteterne i København, Århus og Odense til stipendier til udforskning og behandling af sygdomme. Mere præcist er fondens formål at hædre danske videnskabsmænd, læger og andre, der måtte have ydet et særligt anerkendelsesværdigt arbejde og en betydelig indsats fortrinsvis ved udforskning og behandling af sygdomme, ved uddeling af ærespriser.

Redaktionen afsluttet: 06.06.2018