Skip to main content

Hvad betyder uddelegering for jobtilfredshed og motivation i almen praksis og for kvaliteten af patientbehandling?

I et nyligt afsluttet ph.d.-projekt, undersøgte vi, hvordan jobtilfredshed og brug af spirometri ved behandling af KOL blev påvirket af graden af uddelegering af opgaver til praksispersonalet i almen praksis.

Af Helle Riisgaard, ph.d., cand. mag., Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet

I et nyligt afsluttet ph.d.-projekt ser vi en sammenhæng mellem en høj grad af uddelegering af kliniske opgaver til praksispersonalet i forbindelse med behandling af KOL i almen praksis og en høj grad af jobtilfredshed hos denne gruppe. Der er desuden en tendens til en lignende sammenhæng hos de praktiserende læger.

I projektet undersøgte vi endvidere, hvad der motiverer praksispersonalet og dermed skaber deres jobtilfredshed. Det viste sig, at variation i opgaverne er en motivationsfaktor, der både har sammenhæng med en høj grad af uddelegering og med en høj grad af jobtilfredshed hos personalet. Det ser derfor ud til, at praktiserende læger bør være særligt opmærksom på at sikre en vis variation i opgaverne, når disse uddelegeres til praksispersonalet, ikke mindst fordi jobtilfredshed tidligere har vist sig at have betydning for kvaliteten af patientbehandlingen i almen praksis.

For at slutte cirklen undersøgte vi slutteligt, om graden af uddelegering i almen praksis hænger sammen med udførelse af årlig spirometri hos patienter med KOL. Vi valgte spirometri, fordi den anbefales som indikator på behandlingskvalitet i kliniske guidelines. Vi fandt, at der er signifikant sammenhæng mellem højere gradere af uddelegering og udførelse af spirometri. Således blev der i praksis med den næsthøjeste grad af uddelegering udført 27 % flere spirometrier set i forhold til den laveste grad, og i praksis med den højeste grad af uddelegering blev der udført hele 33 % flere. Dette indikerer, at man i almen praksis bør have fokus på uddelegering, hvis man vil bibeholde eller ligefrem forbedre kvaliteten af patientbehandlingen. 

Alt tyder på, at flere og mere komplekse opgaver vil blive uddelegeret i de kommende år. Ud fra dette ph.d.-projekt kan det konkluderes, at almen praksis ikke har grund til at frygte høje uddelegeringsgrader – tværtimod kan uddelegeringen måske bidrage til bedre forhold i praksis for både læger, personale og patienter.

Helle Riisgaards ph.d.-afhandling ”Associations between degrees of task delegation and job satisfaction, motivation, and quality of care in general practice – a questionnaire- and register-based study” blev forsvaret i april 2017. Vejledere på projektet var Jørgen Nexøe, Jens Søndergaard og Line Bjørnskov Pedersen fra Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense samt Loni Kraus Ledderer fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Projektet blev finansieret af: Syddansk Universitet og Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Syddanmark.

Udvidet resumé af afhandlingen kan læses som PDF ved at klikke her, og den fulde afhandling kan rekvireres hos Helle Riisgaard.

August 2017

Redaktionen afsluttet: 09.08.2017