Skip to main content

Forskningsenheden for Almen Praksis har en ny forskningsgruppe, "Relationer i almen praksis"

Forskningsgruppen ”Relationer i almen praksis” er startet i foråret 2017. Formålet med gruppen er at generere forskningsbaseret viden til gavn for borgere, professionelle og samfund om relationers betydning for menneskers sundhed, sygdom og helbredelse.

For at læse mere om "Relationer i almen praksis", klik her.
Redaktionen afsluttet: 28.09.2017