Skip to main content

Akkreditering i almen praksis - de første resultater

De tre forskningsenheder i Odense, Aarhus og København ser sammen på, hvad der sker i praksis i akkrediteringsforløbet. Læs mere om de første resultater af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse og se, hvad vi forsker videre i.

Hvad går projektet ud på?

I projektet undersøger vi implementeringen og de mulige effekter (tilsigtede såvel som utilsigtede) af Den Danske Kvalitetsmodel i almen praksis. Projektet vil være med til at skabe et overblik og en forståelse for, hvordan akkreditering i dansk almen praksis udfolder sig. Vi får dermed et bedre grundlag for en evt. fremtidig udformning af akkrediteringsprocessen i almen praksis.

De første resultater

I januar 2015, dvs. et år før akkrediteringen startede i almen praksis, besvarede 56 % af landets praktiserende læger et spørgeskema om deres holdning til akkreditering. Næsten halvdelen af lægerne havde en negativ eller meget negativ holdning til den kommende akkreditering i almen praksis, mens hver femte læge var positiv overfor  akkreditering. De negative læger var i høj grad overbeviste om, at der var tale om ekstern kontrol og i meget lille grad tale om kvalitetsudvikling. I blandt de læger, der havde en negative indstilling overfor akkreditering, var der en overvægt af ældre, mandlige læger, der var utilfredse med deres jobsituation. Resultaterne fra denne undersøgelse er netop offentliggjort i Danish Medical Journal.

Projektet vil også belyse andre forhold

I projektet kortlægges og evalueres den støtte praksis tilbydes under arbejdet med akkrediteringsstandarderne, der gennemføres interviews med udvalgte praksis og de patientoplevede, organisatoriske og økonomiske virkninger af akkreditering undersøges. Disse delprojekter er nærmere beskrevet her.

Det samlede projekt gennemføres i et samarbejde mellem Forskningsenhederne i Odense, Aarhus og København.

Du kan følge projektet og læse mere på: www.akiap.dk

(21.09.16) 

Redaktionen afsluttet: 22.09.2016