Skip to main content

Symptomer, lægesøgning og diagnostik i praksis

Alle oplever symptomer fra kroppen, men vi tolker dem meget forskelligt, og langt fra alle symptomer fører til at almen praksis kontaktes. Inden for forskningsfeltet eksploreres i symptomer i den almene befolkning og belysning af faktorer af betydning for lægesøgning. Vi har fokus på alarmsymptomer på kræft, almene alvorlige symptomer, uspecifikke symptomer og symptomkomplekser. Vi undersøger forskellige elementer af symptomoplevelsen og eksplorerer i lægesøgningsprocessen. Hvilke personlige-, strukturelle eller organisatoriske forhold har betydning for, om individet søger læge med symptomoplevelser. Desuden undersøger vi, hvordan borgernes evne til at navigere i sundhedsvæsenet påvirker lægesøgningen med særligt fokus på den sårbare patient. 

 

Et andet område, vi har fokus på, er de personer, der har bevæget sig ind i systemet via almen praksis pga. deres symptomer, men hvor symptomerne ikke passer ind i traditionelle diagnoser. Vi kigger på forebyggelse af udvikling af persisterende symptomer som det f.eks. ses ved funktionelle lidelser og smertesyndromer. Endvidere kigger vi på spædbarnskolik og betydningen af kiropraktisk behandling.

 

Forskningsfeltet belyser også den praktiserende læges håndtering af den diagnostiske proces, behandling i almen praksis og forløbet i sundhedsvæsenet inden for udvalgte  symptomkomplekser som f.eks. gastroenterologiske problemstillinger, gynækologiske sygdomme, symptomer fra luftvejene, infektioner, smertesyndromer og funktionelle lidelser. Vi har også fokus på de sårbare patientgrupper, som f.eks. sårbare gravide og familier. 

  

Symptomoplevelse, lægesøgning og diagnostik

Kontaktperson Dorte Ejg Jarbøl

   

Igangværende projekter:

 

Forskningsprojekter

Den Danske Symptomkohorte.

Kontaktperson: Professor, ph.d., praktiserende læge Dorte Ejg Jarbøl.

 

Epidemiologiske studier af symptomforekomst og faktorer af betydning for lægesøgningsadfærd i den danske befolkning (DaSK.)

 

Sundhedskompetence og ulighed i lægesøgning med kræftsymptomer.
Kontaktperson: lektor, ph.d., læge Sanne Rasmussen.
 
Tværfaglige projekter.
Kontaktperson: professor, ph.d. i medicinsk antropologi Rikke Sand Andersen.
 
ALONE in and beyond cancer care. En livsfase-undersøgelse af aleneboende kræftpatienters omsorgsbehov. Lærke Bing Røikjær, PhD-studerende, SDU, Sara Marie Hebsgaard Offersen, AU og Rikke Sand Andersen, SDU. Projektet udføres i samarbejde med Tine Tjørnhøj-Thomsen, SFI og Helle Pappot, Rigshospitalet.
 
The GLANCE Study: Patients and GPs views on the use of gut feelings for cancer in primary care.
Benedikte Møller Kristensen, Post Doc SDU; Rikke Sand Andersen, SDU og Claire Friedemann Smith, Oxford, Brian Nicholson, Oxford og Sue Ziebland, Oxford.
 
Kvindekroppen og stofskifte-sygdomme i almen praksis. 
Benedikte Møller Kristensen, Post Doc, SDU, Merethe Kirstine K Andersen, SDU, Elisabeth Assing Hvidt, SDU og Jette Kolding, AAU og Rikke Sand Andersen.
 

 

Ph.d Projekter

Coping blandt patienter med funktionelle lidelser

Af: Isabella Raasthøj

Hovedvejleder: Dorte Ejg Jarbøl

 

Opsporing af sårbare gravide i almen praksis

Af:  Louise Brygger Venø

Hovedvejleder: Dorte Ejg Jarbøl

 

Den diagnostiske proces for patienter med symptomer på lungekræft - et kohortestudie vedrørende faktorer af betydning for lægesøgning og udredning
Af: Lisa Sele Sætre
Hovedvejleder: Dorte Ejg Jarbøl
 
Opsporing og udredning af patienter med kræft. Et kombineret prædiktionsstudie i almen praksis og i den danske befolkning
Af: Gitte Bruun Lauridsen
Hovedvejleder: Dorte Ejg Jarbøl
 
Kvindekroppen i Klinikken. Lægesøgning for gynækologiske symptomer
Af: Mie Kusk Søndergaard
Hovedvejleder: Rikke Sand Andersen
 
Håndtering af funktionelle mavesmerter hos børn i almen praksis
Af: Steffi Blach Naamansen
Hovedvejleder: Peter Haastrup
 

 

Post Doc Projekter

Behandling med mavesårsmedicin i almen

Af: Peter Fentz Haastrup

 

Effekten af kiropraktisk behandling af spædbarnskolik: et enkeltblindet, randomiseret, kontrolleret studie

Af: Lise Vilstrup Holm

 

Gynækologiske alarmsymptomer I den generelle befolkning - er bekymring en væsentlig prædiktor for lægesøgning og diagnostik af sygdom?

Af: Kirubakaran Balasubramaniam

 

 

 

Kontaktperson: Dorte Ejg Jarbøl

    Sidst opdateret: 28.10.2021