Skip to main content

Symptomer, lægesøgning og håndtering i praksis

Alle oplever symptomer fra kroppen, men vi tolker dem meget forskelligt, og langt fra alle symptomer fører til at almen praksis kontaktes. Inden for forskningsfeltet eksploreres i symptomer i den almene befolkning og belysning af faktorer af betydning for lægesøgning. Vi har fokus på alarmsymptomer på kræft, almene alvorlige symptomer, uspecifikke symptomer og symptomkomplekser. Vi undersøger forskellige elementer af symptomoplevelsen og eksplorerer i lægesøgningsprocessen. Hvilke personlige-, strukturelle eller organisatoriske forhold har betydning for, om individet søger læge med symptomoplevelser.

 

Et andet område, vi har fokus på, er de personer, der har bevæget sig ind i systemet via almen praksis pga. deres symptomer, men hvor symptomerne ikke passer ind i traditionelle diagnoser. Vi kigger på forebyggelse af udvikling af persisterende symptomer som det f.eks. ses ved funktionelle lidelser og smertesyndromer. Endvidere kigger vi på spædbarnskolik og betydningen af kiropraktisk behandling.

 

Forskningsfeltet belyser også den praktiserende læges håndtering af den diagnostiske proces, behandling I almen praksis og forløbet i sundhedsvæsenet inden for udvalgte  symptomkomplekser som f.eks. gastroenterologiske problemstillinger, gynækologiske sygdomme, symptomer fra luftvejene, infektioner, smertesyndromer og funktionelle lidelser.

  

Symptomoplevelse, lægesøgning og diagnostik

Kontaktperson Dorte Ejg Jarbøl

   

Igangværende projekter:

 

Forskningsprojekter

Epidemiologiske studier af symptomforekomst og faktorer af betydning for lægesøgningsadfærd i den danske befolkning (DaSK) 

 

Ph.d Projekter

Antibiotikaudskrivning i dansk almen praksis: Determinanter for variation i anvendelse af mikrobiologisk diagnostik og ordinationsmønstre

Af: Rikke Vognbjerg Sydenham

Hovedvejleder: Line Bjørnskov Pedersen

 

Coping blandt patienter med funktionelle lidelser

Af: Isabella Raasthøj

Hovedvejleder: Dorte Ejg Jarbøl

 

Opsporing af sårbare gravide i almen praksis

Af:  Louise Brygger Venø

Hovedvejleder: Dorte Ejg Jarbøl

 

Statins in the oldest old: clinical effectiveness and approaches to shared decision making

Af:  Wade Thompson

Hovedvejleder: Dorte Ejg Jarbøl

 

 

Post Doc Projekter

Behandling med mavesårsmedicin i almen

Af: Peter Fentz Haastrup

 

Effekten af kiropraktisk behandling af spædbarnskolik: et enkeltblindet, randomiseret, kontrolleret studie

Af: Lise Vilstrup Holm

 

Udbredte smerter og multiple fysiske symptomer - Evidensbaseret tidlig diagnose og forebyggelse af iatrogen skade symptomer og symptomernes prædiktive værdi

Af: Sanne Rasmussen

 

Funktionel colonsygdom, udredning og behandling I almen praksis. En 5-års opfølgning

Af: Luise Begtrup

  

Gynækologiske alarmsymptomer I den generelle befolkning - er bekymring en væsentlig prædiktor for lægesøgning og diagnostic af sygdom?

Af: Kirubakaran Balasubramaniam

 

 

 

Kontaktperson: Dorte Ejg Jarbøl