Skip to main content

Sundhedsfremme og forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme

stockvault-stethoscope169807 (002) 770x330

Livsstilsrelaterede sygdomme, som type 2-diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom og hjertekarsygdomme udgør et stort og globalt folkesundhedsproblem. På verdensplan er 422 millioner mennesker diagnosticeret med diabetes mellitus, og hjertekarsygdomme tegner sig for 29,6% af alle dødsfald (15,6 millioner dødsfald) på verdensplan, hvilket gør dem til den absolut hyppigste dødsårsag. Disse tal er svimlende - især når man tænker på, at livsstilsrelaterede sygdomme ofte kan forebygges. Selvom mere uforanderlige faktorer som socioøkonomisk status og familiær disposition for sygdom bidrager til risikoen for at udvikle en livsstilsrelateret sygdom, så udgør foranderlige faktorer som rygning, overvægt og fysisk inaktivitet de vigtigste livsstilsrelaterede årsager til sygelighed og dødelighed. Det forventes, at stigende forekomster af overvægt og fysisk inaktivitet vil føre til en stigning i antallet af patienter med livsstilsrelaterede sygdomme i de kommende årtier.

Der er derfor et presserende behov for at udvikle og afprøve nye forebyggelsesstrategier til identifikation og håndtering af personer i risiko for livsstilsrelaterede sygdomme og personer med risikoadfærd.

I Danmark er forebyggelse allerede en central opgave i både almen praksis og kommuner. Kommunerne har ansvaret for den primære forebyggelse, mens ansvaret for den sekundære forebyggelse er delt mellem regionerne (almen praksis) og kommunerne. En effektiv forebyggelsesindsats kræver derfor et velfungerende tværsektorielt samarbejde mellem almen praksis og kommune.

Det overordnede mål for Forskningsgruppen for Sundhedsfremme og Forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme er, at bidrage til en reduktion i forekomsten af livsstilsrelaterede sygdomme. I forskningsgruppen anvender vi både eksplorative studier og interventionsstudier, og emnemæssigt dækker vi en række forskellige, men beslægtede områder, som f.eks udvikling af metoder til tidlig opsporing af personer i risiko for sygdom og/eller personer med risikoadfærd; håndtering af disse risikogrupper i den primære sundhedssektor og understøttelse af den individuelle patients livsstilsændring.

 

Igangværende projekter:

 

Kontakt: Trine Thilsing

 Sidst opdateret: 25.03.2020