Skip to main content

Relationer i almen praksis

/sitecore/media library/Images/Om_SDU/Institutter/Ist/AlmenMedicin

Forskning med fokus på relationer i almen praksis er et bredt og komplekst felt, som kan anskues og forstås fra forskellige videnskabelige og faglige tilgange. Gruppens medlemmer har baggrund i en række forskellige akademiske discipliner såsom medicin, sygeplejevidenskab, ergoterapi, sociologi, psykologi, teologi, antropologi, etnologi, medievidenskab, virksomhedskommunikation og økonomi.

 

Gruppen henter bl.a. inspiration i følgende antagelser hentet fra socialvidenskab og humaniora:

 

1.     Mennesket skal forstås som en uadskillelig del af sin omverden. Sociale relationer, kommunikation  og fælleskaber (såsom familie, venner, kolleger) er med til at skabe og genskabe samfund og kultur.

 

2.     Kvaliteten af menneskers relationer er afgørende for menneskers trivsel og oplevelse af et meningsfuldt liv.

 

3.     Følgeligt lever mennesket sin sundhed og sygdom i samspil med sin omverden, og sundhed og sygdom er derfor påvirket af og påvirker sociale og relationelle forhold.

 

Med afsæt i ovenstående samles gruppen om temaer såsom:

 

Relationen mellem borger og sundhedsprofessionel i almen praksis, inter-kollegiale relationer, medicinsk teknologi og relationer, person/relationscentreret medicin, narrativ medicin, konsultationsprocessen, kommunikation, empati, brugerinddragelse, professions-identitet.

 

Vi mødes i gruppen fire gange om året til møder, hvor et særligt emne bliver præsenteret og diskuteret.

 

Ved interesse og spørgsmål kan henvendelser rettes til Elisabeth Assing Hvidt (ehvidt@health.sdu.dk)

Sidst opdateret: 27.10.2021