Protecct-M

logo_protecctM

Lektor Grith Lykke Sørensen og professor Uffe Holmskov fra Institut for Medicinsk Biologi, SDU har sammen med professor i almen medicin Jens Søndergaard og lektor Jens Olsen fra Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU samt professor Jørgen Vestbo fra Hvidovre Hospital fået en bevilling fra Det Strategiske forskningsråd på 16,6 mio. kr.

Pengene gives til et projekt, der omhandler kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) - også kendt som rygerlunger.

Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) er et stigende problem i Danmark og rangerer som den fjerde hyppigste dødsårsag og den mest omkostningstunge kroniske sygdom. Det anslås, at 430.000 personer i Danmark lider af en Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, og der er et stort behov for optimering af behandling og metoder til at følge forløbet af KOL.

Biomarkører er stoffer i kroppen som objektivt kan måles, som øges eller sænkes i takt med sygdomsudviklingen, og som derved kan beskrive eller forudsige sygdomsforløbet.

Projektets formål er, at analysere den kliniske værdi af indføring af nye biomarkører for opblussen og prognose af KOL. I projektet planlægges at følge en stor gruppe af KOL-patienter fra år 2011 og frem til år 2020. Patienternes indlæggelseshyppighed og eventuel død følges ved hjælp af regionale registre og Dansk Almen Medicinsk Database.

Projektets formål er at undersøge, om biomarkører (proteiner i blodet) kan bidrage til at forbedre diagnose og behandlingsindsatsen overfor patienter med KOL i almen praksis. Dette gøres med fokus på: 

  • Anvendelse af biomarkører i klinisk praksis ved diagnostik og behandling af patienter med KOL hos praktiserende læge.
  • Kan biomarkører forudsige, hvordan sygdommen udvikler sig hos den enkelte patient
  • Sammenhænge mellem biomarkører og kliniske parametre (lungefunktion og eksacerbationer)
  • Sammenhænge mellem biomarkører og patienters funktionsniveau og livskvalitet
  • Økonomiske konsekvenser af brugen af biomarkører
  • Optimering af organiseringen af KOL-behandlingen i almen praksis ved at gennemføre en organisationsudviklingsindsats.

Udvikling af ovennævnte biomarkører forventes dels at kunne forbedre grundlaget for en målrettet forebyggelse, behandling og rehabilitering, og dels at kunne forbedre livskvaliteten for patienter med KOL. På længere sigt forventes det også at kunne give en økonomisk gevinst for det danske samfund sammenlignet med nuværende behandlingspraksis.

Nyhedsbrev

Vi udsender fra 2013 et Nyhedsbrev med nyheder, status på projektet og andre relevante oplysninger, og du kan se dem her:

Kontaktinformation

Er du interesseret i at deltage i projektet, er du meget velkommen til at kontakte:
Projektkoordinator Heidi Gram (hgram@health.sdu.dk), tlf. 2466 7616
Projektleder, professor Frans Boch Waldorff (fwaldorff@health.sdu.dk)
Projektadministrator Helle Reintoft Andersen (hereandersen@health.sdu.dk)

Læs mere i projektets protokol og på www.cekol.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies