Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi (FiA)

Ergoterapi og aktivitetsvidenskab bygger på antagelser om sammenhæng mellem aktivitet og sundhed. Forskningsinitiativet har til formål at skabe og dele viden om menneskers aktivitet, særligt med fokus på at fremme aktivitet og deltagelse i hverdagslivet.

Forskningen sætter fokus på det enkelte menneskes forudsætninger for aktivitet og deltagelse, hverdagsaktiviteternes art, sammensætning og betydning, de sociale og fysiske omgivelser. Der arbejdes med udvikling af standardiserede redskaber, som kan anvendes til at foretage valide og reliable undersøgelser af, om en person har aktivitetsproblemer og behov for ergoterapeutiske indsatser. Dertil forskes i udvikling og implementering af aktivitetsbaserede indsatser, som bygger på aktivitetstræning, kompenserende strategier og brug af hverdagsteknologier, samt gennemførelse af effektstudier af sådanne indsatser.

Igangværende Projekt:

Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

Åse Brandt og Karen la Cour

 

Kontaktperson: Jens Søndergaard

Læs mere her:  FiA, Ergoterapi og Aktivitetsstudier