Audit Projekt Odense (APO)

APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense.

APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling og efteruddannelse i almen praksis, der også henvender sig til andre personalekategorier i den primære sundhedstjeneste – fx praktiserende speciallæger, praktiserende fysioterapeuter og praksispersonale.

APOs formål er at udvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter baseret på aktivitetsregistrering, samt at analysere arbejdet i almen praksis i forbindelse med konkrete projekter.

Se mere på http://www.apo-danmark.dk/forside.aspx