Skip to main content

Projektet

”Dialog og rådgivning om alternativ behandling til kræftpatienter”: Et forskningsprojekt

Undersøgelser viser at op til halvdelen af de danskere, der lider af kræft, bruger alternativ behandling - og at mange savner vejledning om muligt brug af alternativ behandling fra læger og sygeplejersker på onkologiske afdelinger eller egen læge.

I forskningsprojektet bag denne hjemmeside er der:

1) indsamlet viden om effekt og bivirkninger af komplementær alternativ behandling til mennesker med kræft gennem et systematisk litteraturstudie, og

2) tilvejebragt resultatet af litteraturstudiet på denne hjemmeside, så den afdækkede viden kan indgå i dialogen mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle samt alternative behandlere.

Målet er, at mennesker med kræft kan træffe et informeret valg om brug eller ikke-brug af KAB.  

Denne formidlingsform er valgt på baggrund af fokusgrupper med patienter, læger og sygeplejersker på onkologiske afdelinger på tre danske hospitaler. Hjemmesiden har før offentliggørelsen været afprøvet på onkologiske afdelinger på de tre hospitaler. Efterfølgende er hjemmesiden blevet justeret på baggrund af evaluering fra patienter og personale på de involverede afdelinger. Intentionen er, at information om litteraturstudiets resultater skal være let tilgængelig for såvel sundhedsprofessionelle som patienter, pårørende og alternative behandlere.

Projektgruppen: Et tværdisciplinært forskningsteam

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, CCESCAM – Centre for Cross-disciplinary Evaluation Studies in Complementary and Alternative Medicine (Syddansk Universitet) og REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation (Syddansk Universitet og Region Syddanmark). Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsens pulje til forskning i alternativ/komplementær behandling.

Projektets ledelse bestod af Bo Andreassen Rix, Chef for Dokumentation og Udvikling  (Kræftens Bekæmpelse), Helle Johannessen, professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning og leder af  CCESCAM (Syddansk Universitet), og Ann Dorthe Olsen Zwisler, professor og leder af REHPA (Syddansk Universitet og Region Syddanmark). En tværdisciplinær forskergruppe bestående af seniorforsker Nina Nissen (REHPA, SDU), postdoc Sara Seerup Laursen (Institut for Sundhedstjenesteforskning, CCESCAM, SDU) og videnskabelig assistent Henriette Knold Rossau (REHPA, SDU og Region Syddanmark) udførte det konkrete arbejde.

 

Sidst opdateret: 16.08.2019