Skip to main content

Læsevejledning til hjemmesiden

Information på denne hjemmeside om effekt og sikkerhed af komplementær alternativ behandling (KAB) til mennesker med kræft er struktureret på to forskellige måder:

1) I forhold til forskellige komplementære alternative behandlingsformer (Behandlingsformer)

2) I forhold til kræftpatienters symptomer og bivirkninger af kræftbehandling (Symptomer og bivirkninger)

 

Behandlingsformer

Her kan du under de forskellige alternative behandlingsformer få et overblik over dokumenteret effekt i forhold til kræftpatienters symptomer samt eventuelle bivirkninger ved brug. Informationen er samlet under fem overskrifter:

1. Videnskabelig dokumentation

Her finder du en oversigt over antal oversigtsartikler fundet i forskningslitteraturen. Oversigtsartiklerne er delt op i tre kategorier alt efter vurdering af deres videnskabelige kvalitet. Tallene i parentes henviser til artikel-referencer nederst på siden.

Ved oversigtsartikler af høj forskningsmæssig kvalitet vurderes det, at man med stor sikkerhed kan stole på artiklernes konklusioner.

Ved oversigtsartikler af acceptabel forskningsmæssig kvalitet, men med visse mangler, vurderes det at man med rimelighed kan stole på artiklernes konklusioner.

Oversigtsartikler af lav forskningsmæssig kvalitet er vurderet til at have flere mangler, der nedsætter troværdigheden af artiklernes konklusioner. Der refereres derfor ikke til disse artiklers resultater.

Oversigtsartikler af uacceptabel forskningsmæssig kvalitet er blevet ekskluderet fra litteraturstudiet og medtages ikke i denne oversigt.

2. Dokumentation for effekt

Her præsenteres oversigtsartiklernes konklusioner om effekt ud fra en farveskala.

Grøn prik illustrerer en høj grad af evidens for positiv effekt.

   

Gul prik illustrerer nogen, men usikker, evidens for positiv effekt.

   

Grå prik illustrerer at undersøgelser ikke har kunnet dokumentere positiv effekt.

Dette punkt er kun anført hvis relevant.

3. Sikkerhed ved brug

Her præsenteres oversigtsartiklernes konklusioner om bivirkninger og negativ effekt ifm. kræftbehandling.

   

Rød prik illustrerer bivirkninger og/eller negativ effekt ifm. kræftbehandling.

4. Mere information

Her finder du relevante links til mere information om den eller de alternative behandlingsformer. Der henvises primært til hjemmesider fra Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling og/eller Kræftens Bekæmpelse. I enkelte tilfælde, hvor disse sider ikke leverer information om en komplementær alternativ behandling, henvises til National Center for Complementary and Integrative Health, som er USA’s regerings organ for videnskabelig forskning om sundhedspleje og medicinske systemer, praksisser og produkter, der ikke anses som værende del af konventionel medicin.

5. Referencer

Her finder du referencer samt links til resuméer af forskningsartiklerne. Forskningsartiklerne er kategoriset efter kvalitetsvurderingen høj kvalitet (1++), acceptabel kvalitet men med visse mangler ( 1+) og lav kvalitet (1-).

 

Symptomer og bivirkninger

Her kan du under gængse symptomer i forbindelse med en kræftsygdom og kræftbehandling finde de former for KAB som forskningslitteraturen peger på kan lindre eller mindske det pågældende symptom. Informationen er samlet under tre overskrifter:

1. Dokumentation for effekt

Her præsenteres oversigtsartiklernes konklusioner om effekt ud fra en farveskala.

 

Grøn prik illustrerer en høj grad af evidens for positiv effekt.

   

Gul prik illustrerer nogen, men usikker, evidens for positiv effekt.

   

Grå prik illustrerer at undersøgelser ikke har kunnet dokumentere positiv effekt.

Dette punkt er kun anført hvis relevant.

2. Mere information om behandlingsformer

Her henviser vi til sider på denne hjemmeside, hvor du kan finde mere information om de alternative behandlingsformer, hvor forskning har vist positiv effekt (grøn eller gul prik).

3. Referencer

Her finder du referencer samt links til resuméer af forskningsartiklerne. Forskningsartiklerne er kategoriset efter kvalitetsvurderingerne 1++ eller 1+ (da vi ikke refererer til artikler med kvalitetsvurderingen 1- bliver disse ikke medtaget her).

Sidst opdateret: 22.03.2019