Skip to main content

Om KAB til kræftpatienter?

Hvad er KAB?

Komplementær alternativ behandling (KAB) – også ofte blot kaldet alternativ behandling – er en fællesbetegnelse for behandlingsformer, som ikke udøves af autoriserede behandlere og ikke er en del af det offentlige sundhedsvæsens standardtilbud. Det drejer sig eksempelvis om akupunktur, visse former for massage, zoneterapi, naturmedicin og kosttilskud. 

 

Hvad ved vi om effekten af KAB?

Der er ingen forskning, der viser, at alternativ behandling kan helbrede eller påvirke selve kræftsygdommen. Mange undersøgelser viser dog, at forskellige falternative behandlingsformer kan have effekt i forhold til gener, der ofte optræder i forbindelse med en kræftsygdom og behandling af kræft. Effekten kan for eksempel være lindring af kvalme, bedring af livskvalitet, eller dæmpning af angst.

 

Hvordan kan KAB bruges under en kræftsygdom?

Mange mennesker med kræft benytter sig af komplementær alternativ behandling med det formål at afhjælpe eller mindske symptomer, der optræder i forbindelse med en kræftsygdom; til at lindre bivirkninger af den konventionelle kræftbehandling; eller til at forbedre livskvalitet under en kræftsygdom.

 

Kan KAB være skadeligt at bruge under en kræftsygdom?

Nogle former for alternativ behandling kan have bivirkninger eller interagere negativt med den behandling, man får i det offentlige sundhedsvæsen. Det er derfor vigtigt, at søge dokumenteret viden om mulige interaktioner mellem den kræftbehandling, man får på sygehuset, og komplementære alternative behandlingsformer.

 

Valg af alternativ behandler

Styrelsen for Patiensikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling anbefaler, at man så vidt muligt benytter en behandler, som har tilladelse til at bruge den beskyttede titel RAB (Registreret Alternativ Behandler). Læs mere om RAB-ordningen her.

Sidst opdateret: 22.03.2019