Skip to main content

Etik og sikkerhed

Etik og datasikkerhed

Etik

Det er naturligvis helt frivilligt at deltage i alle forskningsprojekter, der gennemføres ved Det Danske Tvillingregister.

Deltagere skal inden de deltager i et forskningsprojekt give skriftligt, informeret samtykke, som bygger på både mundtlig og skriftlig information. Alle oplysninger, der tilvejebringes ved forskningsprojekter tjener udelukkende forskningsformål og de bliver behandlet fortroligt.

Alle biomedicinske forskningsprojekter skal igennem en videnskabsetisk bedømmelse - og de skal have en tilladelse af den regionale komité inden de påbegyndes. Du kan læse mere om videnskabsetik på: http://komite.regionsyddanmark.dk/wm258128

Sikkerhed

Alle oplysninger og data bliver forsynet med et særligt kodenummer, hvorved kun vi kan genkende dem. Koderne og oplysninger om de personer, de henviser til, opbevares på servere, der er placeret i aflåste rum og beskyttet af kodeord og firewall, som forhindrer enhver uvedkommendes indtrængen. Når resultaterne af undersøgelserne offentliggøres vil ingen personer kunne genkendes. Data i Tvillingregisteret administreres efter Persondataloven. Anvendelse af data fra registret kræver godkendelse fra Datatilsynet. Du kan læse mere om datasikkerhed på: Samarbejde Data i Tvillingregisteret er principielt tilgængeligt for mange typer af videnskabelig forskning. Ønsker en forsker at få adgang til data, skal der først søges og opnås tilladelse fra registerets ledelse, Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité.