Skip to main content

Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL)

Vel vidende at rygning og mange faktorer fra industrien skaber lungelidelsen KOL, og at man søger at reducere disse risikofaktorer generelt, var det af stor interesse at finde ud af, om der også var et arveligt moment involveret i udviklingen af KOL.

Derfor udførtes i 1994-1997 en landsdækkende tvillingeundersøgelse til afklaring af dette.

1634 enskønnede levende tvillingepar i alderen 54-74 år og 990 tvillingepar, hvoraf den ene var død, var omfattet af undersøgelsen. Tvillingerne udfyldte et omfattende spørgeskema, og tvillinger med lungesymptomer samt en rask kontrolgruppe gennemgik en omfattende klinisk undersøgelse. Denne udførtes på tvillingens lokalsygehus og indeholdt bl.a. undersøgelse for allergi, respirationsfysiologiske undersøgelser, og omfattende interview om miljø og arbejdsrisici.

Resultatet af undersøgelsen viste, efter at tvillingerne var nøje diagnosticeret som havende eller ikke havende KOL, at arv er involveret, arv er en medvirkende årsag til udvikling af KOL. Dette resultat er vigtigt i det daglige arbejde blandt lungemedicinske patienter; specielt kan der ydes en ekstra indsats i vejledning om at undgå yderligere risikofaktorer som rygning og udsatte erhverv blandt yngre medlemmer i familier, hvor der forekommer KOL.

Kontaktperson:
  • Ida E. Steffensen, Afd. Y, Amtssygehuset i Gentofte