Har arv eller miljø størst indflydelse på vor livslængde?

I 1996 og 1997 gennemførte vi ved Det Danske Tvillingregister et forskningsprojekt med det formål at finde alle tvillinger, der er født mellem 1931 og 1952. Udvælgelsen af tvillingpar var baseret på CPR’s oplysninger om fødested og tidligst kendte efternavne, og mulige tvillingpar blev udvalgt ud fra den kendsgerning, at langt de fleste tvillinger er født samme dag i samme sogn og har fået det samme efternavn ved fødslen.

Vore resultater tyder på, at vi har fundet op mod 90 procent af de ønskede tvillingpar. Af de cirka 22.000 tvillingpar, der er født i perioden, har vi gennem Tvilling 96 lokaliseret cirka 13.000 tvillingpar. Yderligere 2.000 tvillingpar har vi fundet ved hjælp af andre kilder end CPR. For hovedparten af de resterende 7.000 par er en eller begge døde inden for de første leveår, da det har været mere risikofyldt at være født som tvilling; 3-5 gange så mange tvillingbørn er døde inden for det første leveår som enkeltfødte børn.

De indsamlede oplysninger fra de besvarede spørgeskemaer indgår nu i en større analyse af den relative betydning af arv og miljø for dødeligheden blandt midaldrende. Resultater herfra tyder på, at arv og miljø spiller en lige stor rolle, når vi ser på dødelighed generelt. Vi har også fundet, at der hos mænd er tendens til, at de arvelige faktorer spiller en væsentlig rolle i dødeligheden af hjertekarsygdomme. Vi kan dog ikke ud fra disse analyser sige, hvilke arvelige faktorer der er ansvarlige herfor - dertil kræves andre studier.

Kontaktperson:
  • Axel Skytthe, Det Danske Tvillingregister