Skip to main content

Kronisk tarmbetændelse

I Danmark er der ca. 8.000 patienter med colitis ulcerosa, og der konstateres ca. 450 nye tilfælde om året. Tilsvarende tal for Crohn’s sygdom er 2.700 patienter med ca. 200 nye tilfælde om året. Sygdommene begynder oftest i alderen 15-30 år.

Tidligere store undersøgelser, bl.a. fra Danmark, har vist at kronisk tarmbetændelse forekommer hyppigere blandt slægtninge til patienter med sygdommene end i befolkningen som helhed. Dette kan betyde, at sygdommene er arvelige, men man har ikke kunnet udelukke, at det alene skyldes miljøfaktorer, fordi medlemmer af én familie ofte lever mere ensartet og dermed udsættes for de samme ting (kost, bolig, erhverv osv.) end medlemmer af forskellige familier. Spørgsmålet om arvelighed kan med større sikkerhed besvares ved at undersøge forekomsten blandt tvillinger, for hvis det er således at blandt enæggede tvillingepar, hvor den ene er syg, er den anden det også, mens dette ikke er tilfældet blandt tveæggede tvillinger, taler det stærkt for, at arv har betydning.

Blandt de 29.421 tvillinger, som svarede på spørgeskemaet fra Tvillingeregistret i 1994 var der 72, som havde colitis ulcerosa, 43 havde Crohn’s sygdom. I 5 ud af 10 en-æggede par, hvor den ene havde Crohn’s sygdom, havde den anden det også, mens dette ikke var tilfældet i nogle af de 27 tveæggede par, hvor den ene havde sygdommen. I 3 ud af 21 enæggede par, hvor den ene havde colitis ulcerosa, havde den anden det også, mens dette var tilfældet i 2 ud af 44 tveæggede par. I 2 tveæggede par havde den ene colitis ulcerosa, den anden Crohn’s sygdom. For begge sygdomme, men specielt for Crohn’s sygdom, gælder det altså, at sygdom forekommer langt hyppigere hos begge tvillinger blandt enæggede end blandt tveæggede par. På den anden side er det ikke således, at begge tvillinger er syge i 100% af de enæggede par, hvor mindst den ene er syg. Det konkluderes derfor ud fra undersøgelsen, at arv er af betydning for sygdomsforekomst, men at der også skal "noget andet" til, for at en person bliver syg. Dette "andet" ved vi ikke hvad er, men der arbejdes både i Danmark og i mange andre lande på at finde frem til det.

Kontaktperson:
  • Marianne Orholm, Medicinsk afdeling, Sygehuset Øresund, Helsingør