Tale-, høre- og læsefunktion

De stillede spørgsmål vedrørende tale-, høre- og læsefunktionerne drejede sig om egne erfaringer med mellemørebetændelse, hørenedsættelse, høreapparat, Ménière's sygdom, tinnitus, indbyrdes tvillingesprog, forsinket sprogudvikling, stammen, løbsk tale, talelidelser som voksen, afasi og læsevanskeligheder.

I alt besvarede 35.000 tvillinger spørgeskemaet. Godt en fjerdedel fortalte, at de havde haft mellemørebetændelse, mens 17% havde haft høreproblemer, og 2,6% havde høreapparat. Tinnitus blev rapporteret af 8%, mens 0,5% fortalte, at de led af Ménière's sygdom. Knap 19% har eller har haft et taleproblem i form af stammen, løbsk tale eller anden talelidelse, mens 0,8% har haft taleproblemer som følge af en blodprop. Endelig fortalte 7,4%, at de havde læsevanskeligheder i form af at kunne følge med i teksterne på TV.

På baggrund af de svar, vi har fået i denne spørgeskemaundersøgelse, er vi i gang med en række projekter, der er rettet mod specifikke problemer i relation til tale, hørelse og læsefunktion. Blandt andet undersøger vi tvillinger, der har høreapparat, samt tvillinger, der har oplyst at have Ménière's sygdom. Fælles for projekterne er, at vi prøver at klarlægge, hvorledes arvemæssige og miljømæssige forhold spiller ind på udviklingen og erhvervelsen af disse kommunikations-problemer. Desuden søger vi at afdække de forhold i omgivelserne, som kan være medvirkende årsager til problemerne.

Kontaktperson:
  • Steen Fibiger, Fyns Amts Tale-Høreinstitut