Skip to main content

Den unge del (1953-2000)

Tvillinger født fra 1953 til 1982 blev også fundet ved hjælp af CPR, men efter en anden teknik, idet koblingen mellem familiemedlemmer er relativ pålidelig for disse fødselsårgange. CPR fandt alle kvinder, der i dette tidsrum havde født mere end et barn inden for tre dage. Det sidste for at tage højde for, at tvillinger kan fødes på hver sin side af midnat - hvilket viste sig kun at finde sted i mindre end 0,5% af alle tvillingfødslerne i denne periode. Alle disse børn blev derefter registreret i Tvillingregistret.

Denne del af registret omfatter ca. 20.000 par tvillinger, og alle de, der var i live og bosat i Danmark (ca. 39.000), fik tilsendt et spørgeskema i 1991.

Den alleryngste del af Det Danske Tvillingregister, der omfatter tvillinger født mellem 1983 og 2000, er registreret gennem Det Medicinske Fødselsregister. Dette er et af Sundhedsstyrelsens registre, hvortil alle fødsler i Danmark er blevet indberettet fra fødeafdelingerne siden 1972. I fremtiden vil dette kunne udgøre en pålidelig kilde til registrering af tvillinger, således at de tidligere nævnte problemer med udtræk fra CPR helt undgås.