Skip to main content

Det ældste register (1870-1930)

I starten af 1953 blev sognepræster i Danmarks 2.000 sogne bedt om i kirkebøgerne at finde alle tvillingpar, som var født efter 1870.

Efter at parrene var registreret, blev de opsporet via forskellige kilder. Når de var opsporet, fik tvillingerne eller deres nærmeste pårørende tilsendt et spørgeskema med spørgsmål om, hvor meget de lignede hinanden, og om hvilke sygdomme de havde haft. Opsporingen af parrene var det rene detektivarbejde, der involverede kontakt til folkeregistre, landsarkiver og skifteretter, samt gennemgang af gamle folketællinger og dødsårsagsregistre.

I alt blev der opsporet ca. 14.000 par, hvor begge tvillinger havde overlevet 6-årsalderen.