Skip to main content

Det mellemste register (1931-1952)

Tvillinger, der er født mellem 1930 og 1952, findes på en anden måde, idet man nu kan drage fordel af, at Det Centrale Personregister (CPR) blev oprettet i 1968. Imidlertid er det ikke noteret i CPR - om man er tvilling - og CPR's kobling mellem familiemedlemmer er heller ikke god nok for disse fødselsårgange.

Der er derfor lavet et udtræk fra CPR, som omfatter personer født på samme dato og samme sted og med samme efternavn. Alle disse fik et brev med forespørgsel om, hvorvidt de var tvillinger, og efterfølgende blev de rigtige tvillinger koblet sammen parvis.