Skip to main content

De yngste tvillinger (2001-)

Der fødes i Danmark ca. 1400 par tvillinger om året. På samme måde som alle andre fødsler bliver disse indberettet til Det Medicinske Fødselsregister under Sundhedsstyrelsen. Og herigennem holder Det Danske Tvillingregister sine oplysninger opdaterede og ajour.

 

De første år vil Det Danske Tvillingregister typisk ikke tage kontakt til forældrene. Først når tvillingerne er omkring 6-8 år gamle, vil registret henvende sig til forældrene og bede om nogle basale oplysninger om børnenes og deres første leveår. Det er naturligvis helt frivilligt om forældre ønsker at medvirke; men forskningsmæssigt har det naturligvis af stor betydning, at så mange som muligt er med.

 

Et af de spørgsmål, vi især er interesserede i, er, om tvillingerne er enæggede eller to-æggede. På universitetshospitalerne i Odense og Skejby tilbydes forældre til nyfødte tvillinger af samme køn en test, der kan fortælle, om tvillingerne er én- eller toæggede. Blodprøven tages rutinemæssigt i forbindelse med de øvrige prøver, og det er vederlagsfrit.

 

For alle andre tvillinger af samme køn anvender vi som regel nogle spørgsmål om tvillingernes indbyrdes lighed til at finde ud af, om tvillingerne er én- eller toæggede:

  • Ligner de hinanden?
  • Kan andre kende forskel?
  • Bliver de forvekslet med hinanden?
  • Har de både samme hår- og øjenfarve?

Denne metode har vist sig at give det rigtige svar i ca. 95 % af alle tilfælde.