Skip to main content

Historie

DTR blev etableret i 1954 hos professor Tage Kemp ved Arvepatologisk Institut, Københavns Universitet. I forbindelse med Tage Kemps død og udnævnelsen af kollegerne Mogens Hauge og Bent Harvald til professorer i henholdsvis arvepatologi og intern medicin ved Odense Universitet (nu Syddansk Universitet) blev DTR overflyttet hertil i 1971.

Det ældste register
I første omgang omfattede DTR fødselsårgangene 1870-1910. I løbet af 1960’erne supplerede Mogens Hauge og Bent Harvald med fødselsårgangene 1911-1930 samt 1931-40 for Fyn. Efter Mogens Hauges død fik Niels Holm ansvaret for vedligeholdelse og videnskabelig brug af denne del af DTR.

Det yngste register
I 1990 oprettedes den yngste del af registret med indsamlingen af fødselsårgangene 1953-82. Dette arbejde er foretaget af Kirsten Ohm Kyvik, Anders Green og Henning Beck-Nielsen. Senere er denne del blevet opdateret af Kirsten Ohm Kyvik, således at det nu omfatter årgangene op til og med 2000. Kirsten Ohm Kyvik er for nuværende ansvarlig for vedligeholdelse og videnskabelig brug af denne del af DTR.

Det mellemste register
I 1996 blev registeret kompletteret med fødselsårgangene 1931-52. Dette arbejde blev foretaget af Axel Skytthe og Kaare Christensen, som også er ansvarlige for vedligeholdelse og videnskabelig brug af denne del af DTR.

DTR blev i 1995 omfattet af Lov om Offentlige Myndigheders Registre og er et delvist selvfinansieret forskningsregister med dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet som øverste registeransvarlige, medens den daglige ledelse varetages af en ledelsesgruppe.

DTR er blandt de største, mest komplette og det ældste landsdækkende tvillingregister i verden. For en periode på over 140 år rummer DTR oplysninger om mere end 86.400 par og udgør således en meget betydelig forskningsressource, idet der er publiceret ca. 500 videnskabelige artikler udgående fra DTR i internationale tidsskrifter siden 1956.

Se også:

  • Det Danske Tvillingregisters 60-års jubilæum