Skip to main content

Aktuelle forskningsprojekter

Et lille prik i fingeren

Holdnings- og Værdiundersøgelsen 2019
Godt 3.700 danske tvillinger mellem 29 og 49 år bliver i foråret 2019 kontaktet af Det Danske Tvillingregister. Med henvendelsen følger en invitation til at deltage i en stor spørgeskemaundersøgelse på Internettet om: Værdier, politiske holdninger og engagement i politik.
Læs mere her...

 - o-

Tidligere projekter

Forekomsten af leddegigt hos tvillinger
Vi har været i kontakt med næsten alle de 350 tvillinger, der i 2002 fortalte os, at de havde leddegigt. De har næsten alle en gigtsygdom - og ved hjælp af et telefoninterview har vi i mange tilfælde kunnet finde ud af, hvilken gigtsygdom det drejer sig om. Efter disse interviews har vi besøgt 145 tvillinger, som kunne have leddegigt og blandt disse viste det sig, at 130 havde leddegigt. Vi har også besøgt 88 af de raske medtvillinger. 
Læs mere her...

Danske tvillinger født 1931 til 1969
I perioden 2008-2012 undersøgte vi tvillinger født mellem 1931 og 1969. Dataindsamlingen er afsluttet, men et stort efterarbejde er i gang. 
Læs mere her...

Læbeganespalte - en familieundersøgelse
I 2009 påbegyndte vi en undersøgelse af tvillingfamilier, hvor den ene eller begge tvillinger er født med læbe-ganespalte. Analyserne foregår fortsat.
Læs mere her...