Skip to main content

Tvillingregistre i andre lande

Tvillingregistre og -samlinger

Det Australske Tvillingregister

Det Australske Tvillingregister, der blev etableret i slutningen af 1970'erne, er et register over 30.000 australske tvillingpar, der har meldt sig frivilligt. Alle zygoti-typer og aldre er repræsenteret og deltagelse er uafhængig af helbreds- eller sygehistorie. ATR udfører ikke forskning i sig selv, men fungerer som facilitator. Det udgør en vigtig national og international ressource for medicinske og videnskabelige forskere på tværs af discipliner.

Det Brasilianske Tvillingregister - BTR

Det Brasilianske Tvillingregister blev etableret i 2013 og har fokus på tvillingforskningen i Sydamerika. Formålet med dette initiativ var at skabe en ressource der kunne være tilgængelig for såvel brasilianske som internationale forskere med interesse for samspillet mellem arv og miljø i relation til udviklingen af sygdomme, samt fænotypiske og adfærdsmæssige egenskaber. Pubmed abstract

Cardiff Tvillingregister - CASTANET

Tvillingregistret i Cardiff blev oprindelig etableret i Cardiff i 1992, men det blev udvidet i 1996-97 til også at inkludere tvillinger fra Wales og Manchester. Det kombinerede register befinder sig nu i Afdelingen for Børne- og Ungdomspsykiatri, Institut for Psykologisk Medicin og rummer omkring 6.000 tvillingpar født i Wales og Manchester-området. Pubmed abstract

Colorado Tvillingregister

Tvillingregistret i Colorado er et populationsbaseret register, der er placeret ved Institute for Behavioral Genetics (IBG), Colorado Universitet. Rekrutteringen har foregået siden 1968. Pubmed abstract

Det Finske Kohortestudie

Igangværende projekt der omfatter to landsdækkende samlinger af finske tvillingpar. Det første består af enskønnede tvillingpar født før 1958, der var i live i 1975. Den anden samling består af tvillingpar født mellem 1958 og 1986 der blev indsamlet i 1987. Formålet med registret er at studere miljømæssige og genetiske faktorer ved nogle udvalgte kroniske sygdomme; specielt hjertekarsygdomme, hyppigt forekommende kræftsygdomme og kronisk obstruktiv lungesygdom.

Det Italienske Tvillingregister - ITR

Det italienske tvillingregister er et befolkningsbaseret register bestående af tvillingpar der har indvilliget i at at deltage i medicinsk og videnskabelige forskningsaktiviteter med det formål at forbedre sundheden i hele befolkningen. Det blev dannet i 2000 og er i dag en veletableret videnskabelig realitet, der rummer mere end 9.000 tvillinger.

Midt-Atlantisk Tvillingregister - MATR

Det Midt-Atlantiske Tvillingregister er et populationsbaseret register med 37.000+ tvillinger i alle aldre der er født i eller bor i North Carolina, South Carolina og Virginia.

Minnesota Center for Tvilling- og Familiestudier

Forskningscenter der rummer hen ved 8.000 tvillingpar, der er født i Minnesota fra 1936 til 1955, samt omkring 1.200 par mandlige tvillinger født 1971-81.

Nationalt Malaysisk Tvillingregister - NMTR

Det Nationale Malaysiske Tvillingregister (NMTR) er en non-profit organisation, der hjælper forskere med at rekruttere tvillinger og deres familier, i forbindelse med besvarelsen af spørgsmål vedrørende helbred og velvære af særlig betydning for befolkningen i Malaysia.

Det Hollandske Tvillingregister - NTR

Det hollandske tvillingregister rummer nu detaljerede oplysninger om næsten 40.000 tvillingpar og andre flerfødsler. Alle segmenter i befolkningen er repræsenteret.

Det Norske Tvillingregister

Det norske tvillingregister består af flere populationsbaserede under-registre. Det dækker tvillinger født mellem 1895 og nu. Der kan fremdrages tre særskilte kohorter: 1895-1945 (Kringlen), 1915-1960 (Magnus), og 1967- til nu (Harris). Pubmed abstract

Southern California Twin Project

Det Sydcaliforniske Tvillingprojekt ved USC koordinerer en række videnskabelige tvillingstudier. Det primære mål for denne forskning er at forstå den rolle som arv (gener) og miljø (kultur) spiller for den individuelle forskelle i adfærd. Emnerne der arbejdes med inkluderer personlighed, intellektuelle evner, partnervalg, asocial adfærd og kriminalitet.

National Tvillingregister i Sri Lanka

SLTR er et uafhængigt akademisk forskningsinstitut, der er grundlagt med det formål, at danne et register over tvillinger født i Sri Lanka, der kan understøtte studiet af tvillinger. Formålet er at etablere et videnscenter for tvillinge-, søskende-, familie- og genetiske studier i den Sydasiatiske region.

St. Thomas' Hospital, London, UK

The Department of Twin Research & Genetic Epidemiology ved St Thomas’ Hospitalet blev grundlagt i 1992 primært med økonomiske midler fra The Wellcome Trust & Arthritis Research Campaign. Nu rummer det en database med 10.000 én- og tveæggede, primært kvindelige tvillinger, fra hele UK i alderen 16 til 85 år - med en gennemsnitsalder på 48. Det er nu UK’s eneste tvillingregister med voksne tvillinger og er det mest detaljerede kliniske voksenregister i verden.

Det Svenske Tvillingregister 

Det svenske tvillingregister er det største tvillingregister i verden og inkluderer mere end 140.000 tvillinger. Registret dækker tre forskellige alderskohorter, den gamle kohorte, den mellemste kohorte og den unge kohorte. Formålet med tvillingregistret er at studere den relative betydning af den genetiske og miljømæssige indflydelse på adfærdsmæssige karakteristika og sygdomme.

International Society for Twin Studies

Twin Research and Human Genetics

ISTS