Skip to main content

Ledelsesgruppe

Ledelsesgruppen ved Det Danske Tvillingregister står for den daglige drift og behandler ansøgninger om videnskabelige projekter.
 
Navn Stilling Email
Christensen, Kaare Leder, professor kchristensen@health.sdu.dk
Hjelmborg, Jacob v. B. Professor jhjelmborg@health.sdu.dk
Kyvik, Kirsten Ohm Professor kkyvik@health.sdu.dk
Dalgård, Christine Lektor cdalgaard@health.sdu.dk
Mengel-From, Jonas  Lektor, Biobankleder  jmengel-from@health.sdu.dk  
Nygaard, Marianne  Lektor  mnygaard@health.sdu.dk 
Holm, Niels V. Ekstern lektor nvholm.odense@gmail.com
Hvidberg, Lars Database administrator lhvidberg@health.sdu.dk
Pedersen, Dorthe Almind Dataanalytiker dapedersen@health.sdu.dk
 Skytthe, Axel Gæsteforsker  askytthe@health.sdu.dk