Skip to main content

Forskningsprojekter

Den forskning, der gennemføres ved Det Danske Tvillingregister, foregår primært ved forskningsenheden Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), men data fra Tvillingregistret er principielt tilgængelige for mange typer af videnskabelig forskning.

Hvis en forsker ønsker at få adgang til data, skal der først søges og opnås tilladelse fra registrets ledelse, Datatilsynet og Videnskabsetisk Komité.

Forskere, der ønsker at anvende data eller gennemføre projekter, kan rette henvendelse mhp. vejledning og ansøgningsprocedure til ledelsesgruppen eller til: tvilling@health.sdu.dk
 

Læs mere her:

Holdnings- og Værdiundersøgelsen 2019

Hvad bestemmer politiske holdninger, værdier og adfærd?

Arv eller miljø?