Skip to main content

Tvillingforskning

Tvillinger kan bidrage med nyttig viden, når man ønsker at studere, hvorfor nogle arvelige dispositioner kommer til udtryk og andre ikke.

Forskningen ved DTR

En lang række sygdomme og komplekse egenskaber har været og bliver fortsat udforsket ved DTR. Det drejer sig om sygdomme som fx kræft, sukkersyge, stofskiftesygdomme, gigt, anoreksi, migræne, epilepsi og eksem. En anden væsentlig del af forskningen omhandler dødelighed og dødsårsager, samt ældre tvillingers funktionsevne i hverdagen. Af komplekse egenskaber arbejdes der med at udforske årsagerne til variationen i menneskers blodtryk, sukkerstofskifte, lungefunktion, kondition, vægt og fedtfordeling.

Den forskning, der gennemføres ved Det Danske Tvillingregister, foregår primært ved forskningsenheden Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi (EBB), men data fra Tvillingregistret er principielt tilgængelige for mange typer af videnskabelig forskning.

Sundhed og sygdom

Ved at identificere en genetisk eller miljømæssig komponent for sundhedsmæssige problemer kan den tidlige forebyggelse og behandling forbedres, hvilket medfører en betydelig forbedring i folkesundheden.

Aldringsstudier

Et af Tvillingregistrets væsentligste forskningsområder har været studiet af midaldrende og ældre tvillingers helbred og funktionsevne. Formålet med at undersøge netop disse aldersgrupper har været at forstå og studere forskelle i helbredstilstand, aldring og livslængde. I kraft af den lange opfølgningstid på de ældste tvillinger, har DTR i de sidste 15 år været af stor betydning for aldringsforskningen. Undersøgelserne har især været centreret omkring spørgsmålet: Hvorfor ældes vi så forskelligt?

Epigenetik

Epigenetik - stabile ændringer af aktiviteten af generne uden at DNA sekvensen ændres - er et nyt og spændende forskningsfelt, der er specielt informativt i kombination med tvillingdata.

Læs mere her: