Strategi

SDU’s strategi

Vi skaber værdi for og med samfundet.

Vi udfolder de mange talenter og fremmer det unikke.

Vi bryder grænser og former fremtiden.

ISK – strategi 2020

 

Samfundsengagement

ISK skaber grundforskningsbaseret forståelse af sproglige, multimodale, interaktionelle og kognitive processer i sociale sammenhænge og formidler nye erkendelser gennem faglige arrangementer, foredrag, uddannelser og kursusudbud.

Vi samarbejder med offentlige og private virksomheder i projekter og workshops om emner som sprogtilegnelse i skolen, hadetale, sociale praksisser, habilitering og rehabilitering, organisationers og menneskers interaktion, udvikling og læring, bæredygtighed og globalisering.

Instituttets specifikke styrkeområder bindes sammen af et vedholdende fagligt fokus på sprog, kommunikation og kognition i forskellige kontekster. Således skaber vi værdi for og med samfundet.

 

Videndelende fællesskaber

ISK udvikler stimulerende og kreative miljøer som er kendetegnet ved fri og kritisk tænkning. Vi inddrager de studerende i forskningen og tilstræber samfinansierede Ph.D.-stipendier og stipendier under ErhvervsPh.D.-ordningen. Vi initierer forskningsprojekter der inkluderer senior- og juniorforskere og deler nye indsigter med studerende på alle niveauer.

Instituttet faciliterer gode studiemiljøer med studiecaféer og mentorordninger og styrker dynamiske forskningssamarbejder på højeste internationale niveau i og på tværs af fakulteter og specifikke centre. Således udfolder vi de mange talenter og fremmer det unikke.

 

Internationalisering

ISK synliggør relevansen af humanistisk faglighed gennem formidling af forskning og uddannelse såvel som gennem udveksling af viden i eksterne samarbejder.

Vi samarbejder med internationalt anerkendte forskere og publicerer i højt estimerede tidsskrifter. Vi inviteres som og inviterer selv keynote speakers og foredragsholdere til nationale og internationale konferencer. Vi redigerer antologier og tidsskrifter. Vi er med i internationale, videnskabelige netværk, udvalg og komiteer og fungerer som fagfællebedømmere for forlag, forskningsråd og internationale tidsskrifter. Vi hjemtager forskningsbevillinger fra såvel EU som fra statslige og private fonde.

Instituttet ansporer til forsknings– og lærermobilitetsophold i udlandet. Vi rekrutterer internationalt og tilbyder et attraktivt miljø for gæsteforskere og –lærere. Således bryder vi grænser og former fremtiden.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies