Organisationen

1. Værdier, vision & mål
1.1 Værdier
Instituttets samlede virke bygger på SDU’s fælles værdigrundlag:

 

Nyskabende
Engagement i dagligdagen og stræben i opgaveløsningen

Troværdig
Kvalitet i fagligheden og åbenhed i dialogen

Helhedsorienteret
Fællesskab om opgaven og plads til mangfoldighed

Lokalt suppleres det fælles værdigrundlag af værdierne:

 • frihed i arbejdet
 • samarbejde
 • tryghed
 • kollegial respekt
 • anerkendelse af arbejdsindsatser

1.2 Vision
Det er instituttets vision at skabe et stimulerende og kreativt forsknings- og undervisningsmiljø med nytænkende og samfundsrelevant forskning og undervisning og præget af motivation og trivsel for alle medarbejdere.

1.3. Mål
Institut for Sprog og Kommunikation vil forfølge de mål inden for områderne forskning, uddannelse, videndeling, arbejdsmiljø og økonomi som er udformet i Målsætninger for Institut for Sprog og Kommunikation 1.1.2018-31.12.2020

2. Institutleder
Stillingen som institutleder varetages af Sharon Millar. Institutlederens ansvar og opgavevaretagelse er fastsat i universitetsloven og vedtægten for Syddansk Universitet. Institutlederen har efter bemyndigelse som sine primære opgaver bl.a. at:

 • varetage den daglige ledelse af instituttet, herunder bl.a. planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne blandt instituttets medarbejdere
 • varetage personaleledelse af instituttets medarbejdere
 • fastlægge instituttets forskningsstrategier og varetage forskeruddannelse samt evaluering af forskningen
 • have ansvar for instituttets undervisning og sikre at instituttets undervisning formidles på bedst mulig måde både fagligt, pædagogisk og didaktisk
 • have ansvar for instituttets økonomi
 • sikre at instituttet videreudvikles og er i stand til løse sine opgaver

Institutlederen kan udpege viceinstitutledere og forskningsledere/centerledere, der varetager ledelsesopgaver eller forskningsopgaver efter institutlederens nærmere bemyndigelse.

3. Institutsekretariat
Institutsekretariatet består aktuelt af Simon Hedegaard, Stine Grøndal Skovlund og Lone Marianne Villemoes. Institutsekretariatet bistår institutlederen i varetagelsen af instituttets opgaver, herunder bl.a.:

 • økonomi
  • budget
  • regnskab (løn og drift)
  • fakturering
  • indkøb
  • administration af forskningsbevillinger
  • IT-bestillinger
  • uddannelse
   • koordination ift. studiesekretariater
   • rekvisitionsprocedure
   • ph.d.-administration
   • information
    • redaktion af hjemmesider (SiteCore)
    • intern (opslagstavle, medarbejdermøder)
    • referat af møder i institutforum
    • ekstern (faglige arrangementer)
    • årsberetning/PURE
    • personaleadministration

     

     4. Arbejdsmiljø
     4.1. Arbejdsmiljøgruppe

     Arbejdsmiljøgruppen ved ISK består af arbejdsleder, Sharon Millar, og (valgt) arbejdsmiljørepræsentant, Stine Grøndal Hansen. Arbejdsmiljøgruppen har som sin primære opgave at arbejde for sikkerhed og sundhed og at virke som kontaktled mellem medarbejderne og fakultetets/universitetets arbejdsmiljøudvalg. 


      5. Delegering
      5.1.
      Centerleder/Center for Communication, Culture and Society (CCCS)

      Sharon Millar er udpeget som centerleder ved Center for Communication, Culture and Society. Udpegningen er gældende indtil videre og omfatter delegering af kompetencer til, på grundlag af centrets forskningsstrategi og forskningsplaner, at varetage ledelsesopgaver i tilknytning til centrets aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.

      Personaleledelse, herunder MUS, ferieplanlægning m.m. varetages af institutlederen.

      5.2 Centerleder/Center for Human Interactivity (CHI)
      Sune Vork Steffensen er udpeget som centerleder ved Center for Human Interactivity (CHI). Udpegningen er gældende indtil videre og omfatter delegering af kompetencer til, på grundlag af en forskningsstrategi og forskningsplaner, at varetage ledelsesopgaver i tilknytning til centrets aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.

      Personaleledelse, herunder MUS, ferieplanlægning m.m. varetages af institutlederen.

      5.3 Centerleder/Centre for Multimodal Communication (CMC)
      Thomas Hestbæk Andersen er udpeget som centerleder ved Centre for Multimodal Communication (CMC). Udpegningen er gældende indtil videre og omfatter delegering af kompetencer til, på grundlag af en forskningsstrategi og forskningsplaner, at varetage ledelsesopgaver i tilknytning til centrets aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.

      Personaleledelse, herunder MUS, ferieplanlægning m.m. varetages af institutlederen.

      5.4 Centerleder/Center for Communication Management across Cultures and Organisations (CrossCom)
      Anders Klitmøller er udpeget som centerleder ved Center for Communication Management across Cultures and Organisations (CrossCom). Udpegningen er gældende indtil videre og omfatter delegering af kompetencer til, på grundlag af centrets forskningsstrategi og forskningsplaner, at varetage ledelsesopgaver i tilknytning til centrets aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.

       Personaleledelse, herunder MUS, ferieplanlægning m.m. varetages af institutlederen.

       5.5 Centerleder/Second Language Research Center (SELC)
       Teresa Cadierno er udpeget som centerleder ved Second Language Research Center (SELC). Udpegningen er gældende indtil videre og omfatter delegering af kompetencer til, på grundlag af centrets forskningsstrategi og forskningsplaner, at varetage ledelsesopgaver i tilknytning til centrets aktiviteter vedrørende forskning og udvikling.

       Personaleledelse, herunder MUS, ferieplanlægning m.m. varetages af institutlederen.

       5.6. Centerleder/Center for Social Practices and Cognition (SoPraCon)
       Gitte Rasmussen er udpeget som centerleder ved Center for Social Practices and Cognition (SoPraCon). Udpegningen er gældende indtil videre og omfatter delegering af kompetencer til, på grundlag af en forskningsstrategi og forskningsplaner, at varetage ledelsesopgaver i tilknytning til centrets aktiviteter vedrørende forskning og udvikling. 

       Personaleledelse, herunder MUS, ferieplanlægning m.m. varetages af institutlederen.

        

        6. Koordinering
        6.1. IT-koordinering (ikke beskrevet)
        Koordineringen af instituttets relation til IT-service varetages af Christian Heyde-Petersen.

        6.2. Fagkoordinering
        De faglige koordinatorer repræsenterer instituttets faggrupper inden for områderne audiologi og logopædi, dansk, international virksomhedskommunikation, engelsk, spansk, tysk. Koordinatorerne udpeges af institutlederen blandt den relevante faggruppes fuldtidsansatte medlemmer efter indstilling herfra.

        De faglige koordinatorer ved Institut for Sprog og Kommunikation er:
                                       
        Bjarne le Fevre Jakobsen, dansk
        Christian Heyde-Petersen, Steven Breunig, engelsk
        Flemming Smedegaard, international virksomhedskommunikation
        Klaus Geyer, tysk
        Maja Sigurd Pilesjö, audiologi og logopædi
        Virginia Hvid, spansk

        Udpegningen er gældende indtil videre.

        7. Rådgivning
        7.1. Institutråd
        Institutråd består af institutlederen, som er formand, Gitte Rasmussen, som er næstformand, Alexandra Holsting, Anders Klitmøller, Jesper Tinggaard Svendsen, Thomas Hestbæk Andersen, Lone Villemoes, Simon Hedegaard og Stine Grøndal Skovlund.

        Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

         7.2. Forskningsudvalg
         Forskningsudvalget består af institutlederen, som er formand, og 10 forskningsansatte VIP’ere, som er sikret bredest mulig legitimering inden for instituttets indsatsområder: Anders Klitmøller, Carl Bache, Dennis Day, Gitte Rasmussen, Stephen Cowley, Sune Vork Steffensen, Teresa Cadierno, Theo van Leeuwen, Thomas Hestbæk Andersen. Forskningsudvalget kan suppleres efter behov. 

         Forskningsudvalget har til opgave bla. at drøfte og rådgive instituttets ledelse om initiativer til tværgående samarbejder om store, nationale og internationale forskningsprojekter med ekstern finansiering samt initiativer til interne forskningsarrangementer for instituttets medarbejdere.

          

         Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

         Acceptér cookies