Skip to main content

Samlet
Instituttets seneste forskningspublikationer.

Det Ny Merino
Det Ny Merino er et hurtigt og tilgængeligt forum inden for IVK´s fagfelt til udgivelse af de bedste af de studerendes eliteprojekter, specialer og andre opgaver samt diverse præpublikationer og diskussionsoplæg fra forskere og undervisere.


Odense Working Papers in Language and Communication
OWPLC publishes scholarly articles written by members of the Institute of Language and Communication at Odense University and their Danish or foreign colleagues.

PEO
Også kendt som Pre-Publications of the Department of English of Odense University.

RASK 
Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation, med videnskabelige artikler og boganmeldelser vedrørende alle emner, der hører ind under sprog og kommunikation. Publikationen er peer-reviewed og udkommer to gange om året, og hvert nummer er på cirka 125 sider. 

Ansvarlig for siden: Institut for Sprog og Kommunikation

Sidst opdateret: 10.02.2021